Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Sirotci nebožtíka Jana Havlova

f 110

Jest jeden, Zuzanna a Kateřina mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Pastejře
9 zl. Ty jíti mají od letha [15]93, přijato od Jana Pastejře 1 zl, ten jest při právě.
Více se těmž sirot[ku] i mateři nachází na vinohradě v Pomykalce, kterej drží Vašek Němčanský, 10 zl 15 gr. Ty mají jíti od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Též jim náleží vinohrad v Šumberku za 50 zl.
Krávy a volek, to tři za 8 zl.
Včely štvery za 3 zl.
Též náleží na vinohradě v Pomykalce na Janovi Pastejři
17 zl 15 gr. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. Pars 98 zl.

Z toho se vydati za dluh má toto:
Pinkusovi Židu 5 zl.
Šimkovi Židu 3 zl 20 gr.
A tak zůstává mimo sražení toho dluhu těm sirot[kům] 89 zl 10 gr. f 110
Dělíc na ty dva díly, přijde na jeden díl po 44 zl 20 gr.
Kateřina mateř toho sirot[ka]na díl svůj vinohrad v Šumberce ve 44 zl 20 gr přijala.
A tak Zuzanně ještě po lethech po 2 zl k doplnění dílu jejího 5 zl 10 gr dodati se má.

Letha [15]94 Jan Pastejř položil za podsedek svůj, kteréž do truhlice vložené sou, 1 zl.
Letha svrchu psaného položila za vinohrad do truhlice 2 ½ zl.
Téhož letha přijato od Vaška Němčanského za vinohrad 1 zl.
Letha [15]95 přijato z gruntu Janka Pastejře 15 gr.
Letha [15]96 přijato z gruntu Janka Pastejře 1 zl.
Od Václava Janečky za vinohrad 1 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Pastejře za grunth 1 zl.
Od Václava Janečka přijato za vinoh[rad] 1 zl.
Leta [15]98 přijato z gruntu Jana Pastejře 1 zl.
Též přijato od Jíry Smutného na místě Václava Janečky za vinohrad 1 zl.

Kateřina svrchu psaná a mateř toho sirotka v Radějově umřela a vinohrad v Šumbercích, kterýž jest Tomášovi Maštalíři za sumu 50 zl prodán, Zuzanně dceři své poručila, kterýžto vinohrad Tomáš Maštalíř platiti má od letha [15]99 po 3 zl.
Více přijato peněz hotových Zuzanně sirotku náležitých utržených za víno prodané mimo splacení dluhu 21 gr ½ den. Ty sou vloženy do truhlice na sirotka.

f 111
Dluhu na panu Janovi Skřičkovským za pětítku vína mimo zaplacení dluhu povinného přijíti se má při posudku letha 1599 5 zl.
Letha 1598 přijato závdanku za vinohrad od Tomáše Maštalíře v Šumbercích 8 zl.

A mimo to zuostává sirotku šatův náležitejch po Kateřině mateři její u Doroty Matuškové v Radějově zejména tyto:
Cíchy konopné 3
Plachty konopné 3
Plachty koudelné 3
Obrusů konopných 4
Koudelné plachetky po třech loktech 2
Fěrtochy konopné 3
Prostěradlo tenké 1
Rukávce tenké 1
Čepice popelicí 1
Duchna 1
Peřina 1
Shlavec 1
A kráva jedna
To jí má všecko vydati, když k vdání svému přijde.

Téhož letha [15]98 dáno Pinkusce Židovce za dluh její 5 zl.
Šimkovi Židu též dáno za jeho dluh 3 zl 20 gr.
A tak jim dluh zaplacen.
Odvedeno tomuto s[irotku] na vyšlou spravedlnost na statku n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 1 zl. Ten se vyzdvihnouti má při posudku [15]99.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za grunt od Bartoše Husákového 1 zl.
Též přijato od Tomáše Krejzla za vinohrad 3 zl.
Též přijato za vinohrad od Jíry Smutného 1 zl.
Též přijato za vinohrad Pomykalku od Jana Pastýře 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za grunt od obce na místě B[artoše] Husáka 1 zl.
Z dílu Zuzaniného má se poraziti za krávu a volka i za včely 11 zl za tou příčinou, že Kateřina mateř její to sobě byla přijala a potom toho všeho svrchu statku jí odemřela a poručila.
Od Tomáše Gryzle za vinohrad přijato 3 zl.
Od Václava Janečkova na místě Smutného za vinohrad přijato 15 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Tomáše Gryzle za vinohrad 2 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Tomáše Gryzle za vinohrad 1 zl.
Zuzanně dáno z poručení J.M.Paní na kožich 6 zl.

f 111
Letha 1604 za fojta [Macka Škeřupového] [od] Tomáše Gryzle za vinohrad přijato ročních peněz 3 zl.
Od Štěpána Blákorového za vinohrad na místě Václava Janečky přijato 15 gr.
Zuzaně dáno na díl její hotových peněz 22 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Thobiáše Polešovského na místě Thomáše Gryzle za vinoh[rad] v Šumber[ku] 1 zl.
Ten 1 zl položil Jíra Škeřupů a on za tenž vinohrad dopláceti má.
O tom 1 zl položeném za vinohrad jest všecko omylem napsáno, že nedali dobré správy, kdo jej drží.
Od Jana Remšového přijato za týž vinohrad v Šumbercích na místě Thomáše Gryzle za rok 1607 2 zl. Ty 2 zl Macek Mušvic po Zuzanně ut s[upr]a ženě své přijal.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkova přijato od Jana Remšového za Šumbergk 1 zl. Vydáno jest Mackovi Mušvicovi na díl Zuzanny manželky jeho.
Jakož náleželo Matějovi Mušvicovi do Radějova po Zuzaně manželce jeho na vinohradě Jana Remšového sumy 24 zl 15 gr, ty jest prodal Janovi Remšovýmu a dal jemu za ty peníze půlčtvrtého vědra vína.
A tak zouplna díl svůj vyzvihl a vinohrad ten zaplacen.