Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Jíry Vítka Šimkového

f 32a

Letha 1586 Jíra Vítka Šimkového koupil jest grunth svůj ze čtvrtí roli od fojta a starších s povolením pana ouředníka za 130 zl. Na kderejž j[es]t vyplnil toto:
Letha 1586
Letha 1587
Letha 1588
Letha 1589 Za těch osm leth měl položiti každého
Letha 1590 roku při svatém Jiří po 6 zl – 48 zl.
Letha 1591 I nachází se, že j[es]t toliko za těch
Letha 1592 8 leth 36 zl 20 gr vyplnil.
Letha 1593
A zadržel sirot[kům] nebož[tíka] Martina Klimšového 11 zl 10 gr a ostatek dopláceti má od letha 94 při svatým Jiří po 6 zl – 82 zl. Ty peníze též sirot[kům] nebož[tíka] Martina Klimšového náleží.
Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Více položil na zadržalé peníze 6 zl.
f 32b
Letha [15]95 ten grunth napřed psaný prodán Mackovi Prchlíkovému se čtvrtí roli i jiným vším k němu příslušenstvím za summu 130 zl. Závdanku položil Jírovi Vítka Šimkových hned při odevzdávce 25 zl a ostatek doplatiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 6 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Myslivců, Jíra Rabáků, Jan Hejvolků, Macek Pišťák, Kašpar Hrubců, Jan Jíry Husákového S.R.S.N.
Letha [15]95 položil Macek Prchlíků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl a ostatní má doložiti o s[va]tým Jáně letha [15]96.
Jakož jest Jíra Vítka Šimkového na tom gruntě peněz vyplacenejch měl 35 zl, takové peníze jest Mackovi Prchlíkovi pustil, za kteréž jemu tenž Prchlík na gruntě Jíry Šustala předních peněz ukázal, kteréž týmuž Jírovi Vítka Šimkovi pořadně vyplniti mají po 4 zl.
Letha [15]96 položil Václav(!) Prchlíků za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]97 položil Macek Prchlíků za grunth 6 zl.
Leta [15]98 položil Macek Prchlíků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Macek Prchlíků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Macek Prchlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
f 33a

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového podle rozdílu statku pozůstalého po n[ebožtíkovi] Matějovi Prchlíkovi Dorota, vdova po něm pozůstalá, ujala grunt ze čtvrtí roli, s půl achtelem vinohradu v Šumbercích, s půl boudou, s půl presem, jednou kádí, se 3 koni, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím i se vším osetím, což na té roli jest, v summě 300 zl. Z toho sobě místo závdanku porazila dílu svého 71 zl 6 gr a tak zůstává dopláceti 228 zl 24 gr, a to těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Klimšového předních peněz 34 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 194 zl 24 gr.
Placením od letha 1601 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Krejzl, Macek Křižanů, Martin Valouchů, Jíra Vašků, Jan Holuša, Jíra Myslivců, Kašpar Hrubců S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Rožků na místě Doroty manželky své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Rožků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 8 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Rožků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 10 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Rožků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 4 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Václav Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 5 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Vácslav Rožků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Vácslav Rožků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Václav Rožků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
f 33b
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil on za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového peněz 6 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Roškového položil týž Václav za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.
Vyhledalo se, že jest přeplaceno těm sirotkům Martina Klimše z tohoto gruntu 13 zl 20 gr, kteréž se jim zase navrátiti mají.
Letha a za fojta ut s[upr]a odvedeno do statku n[ebožtíka] Matúše Prchlíka na přebrané peníze 6 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Rožků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 10 zl. Z toho na (nedopsáno).
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Rožků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 10 zl.

Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Rožků položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 10 zl.

Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Rožků položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 8 zl.
Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátilového Václav Rožků položil za grunt svůj peněz ročních za rok 1618 2 zl, více za rok 1619 a 1620 než povinnosti, než znaje potřebu Martinovi, aby se mohl živiti 30 zl, čehož učiní všeho 32 zl. Přijal ty všecky peníze Martin Matěje Prchlíkového, k čemuž se Martin přiznal 20. Februarii leta 1620.

Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Jan Hrbatý z Radějova, majíc na g[runt] ut s[upr]a nápad po Anně, manželce své a sestře Martina Prchlíka (podle správy od fojta a starších lhotských učiněné), takové všecky peníze, což se jich koliv nachází, prodal jest Vácslavovi Rožkovi, držiteli grunthu svrchu psaného, za summu hotových peněz 13 zl. A tak Vácslav Rožek má g[runt] svůj zouplna zaplacený.
f 34a
Leta 1641 za fojta Martina Kopcového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Matějovi Šulovi za summu 11 zl, platiti majíc po vyjití jednom roku komu náleží po 1 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Jan Pechů a Martin Stehlíků slíbili R.S.A N.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Matěj Šula za g[runt] svůj 2 zl. Ty mají obec tvarožnolhotská vzíti.

Pusté

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípska prodali ouřad svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli po Matějovi Šulovi Jurovi Koníčkovi za summu 11 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Martin Šulík a Václav Štípský S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Vácslava Zahradníčka Jíra Koníček pro nemocnost svou a starost pustil jest svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli, tak jakž jej sám byl ujal, Thobiášovi Polešovskému za 8 zlm, platiti jej má
každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Martin Chropovský a Tomáš Lipa SRSAN.