Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Sirotci nebožt[íka] Jana Dukova

f 13a

Jest jich dvý, Ondra a Zuzana, ty sou oba v městeč[ku] Velikej při Eliášovi, otčímu svém.
Vyhledalo se jim spravedlnosti do letha [15]93 z gruntu Eliáše, otčíma jejich, na kderém nyní jest Petr Honzuov podle odvedení Eliáše, otčíma jejich 57 zl. Ta všecka summa má se platiti z gruntu Petra Honzového po 6 zl.
A více aby ti sirotci jakou spravedlnost jmíti měli, o tom se neví.

Letha [15]94 přijato od Ondry Řehuše za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 6 zl. Omylem napsáno, mají býti zapsány při statku Jana Duchkového.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato na vyšlou spravedlnost do truhlice sirotčí hotových peněz 15 zl 25 gr ½ den.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z peněz po s[irotcích] zběhlých, kteréž se J.M.Pánu dostaly a jsou těmto s[irotkům] na dluh panský odvedeny a z zápisu sňato 4 zl.
NB. Václavovi Dukovýmu půjčeno z těchto sirotků peněz, jakožto strejci jejich, z poručení pana ouředníka summy 12 zl. Má je oplatiti potřikráte počna letha 1602, totiž po 4 zl. Rukojmě za to Jan Mlynářuo, Jan Holých Staněk, Tomáš Zálešáků, Lukáš Mlynářuo S.R.S.N.
f 13b
Letha 1602 za fojta Jan Krejčířového dáno Zuzanně do Kuželového, které přijal Lukáš muž její, 7 zl 25 gr ½ den.
Od Václava Dukova přijato na půjčku ut s[upr]a 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového od Václava Dukova přijato na půjčku ut s[upr]a 3 zl.
Zuzanně dáno na díl, které přijal muž její 5 zl.
Od Václava Dukového přijato na dluh je[ho] půjčený 3 zl. Ty sou vydány Ondrovi na díl jeho.
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Václava Dukova na půjčku ostatních peněz 4 zl. Ty přijal Ondra na díl svůj.
Ondra a Zuzanna zemřeli a dílův svých nedobraných po sobě zanechali 38 zl 4 gr 6 den. Ta spravedlnost připadla na Václava Dukového, strejce těch sirotků, a dítky od Matouše bratra jeho zplozený, do Kuželového, přijde na dva díly po
19 zl 2 gr 3 den.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od obce radějovské na dluh jejich obecní 9 zl. Ty přijal Václav Duků nápadu ut s[upr]a.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od obce radějovské na dluh jejich 9 zl.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 20 zl 4 gr 6 den. V těch penězích přijal obilí Václav Duků na nápad svrchu psaný.