Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Machalce

f 11a

Jest jich k tomu dvý, Pavel a Kateřina a Dorota mateř jejich třetí.
Pavel a Kateřiana souc malí při mateři své zuostávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo dluhy na gruntě a říce a dvou vinohradech v Růženné hoře summy 209 zl.
Dělíc tu summu na tři díly, učiní na jeden každý díl po
69 zl 20 gr.
Dorota mateř přijala k sobě ten statek všecken a porazila na ně[m] dílu svého 69 zl 20 gr a za rok [15]94 zadržela 10 zl.
A tak zuostává za něj dopláceti od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl – 129 zl 10 gr.
Ta všecka summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Machalce, totiž:
Pavlovi náleží 64 zl 20 gr.
Kateřině též náleží 64 zl 20 gr.
A tak při rybářích na hotově zuostává 10 zl.
f 11b
Letha [15]94 přijato od Doroty, vdovy po n[ebožtíku] Machalcovi zemřelém, za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Sou do truhlice vloženy.
Letha [15]95 přijato od Doroty Machalcové za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 10 zl.
Letha [15]96 přijato od Doroty Machalcové 10 zl. Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 3 zl.
Letha 1598 přijato zábvdanku za řeku prodanou od Matouše Jelena 6 zl. Z toho dáno Pavlovi sirotku na díl jeho na šaty
3 zl.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od rybářuo strážnických dvojích peněz za vinohrad 10 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Melichara Zlínského závdanku za grunt 2 zl.
Též přijato od rybnářuo za vinohrad 5 zl. Z toho dáno Kateřiěně na hojení jí v nemoci 3 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato z položeného závdanku od Jana Jelénka 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na učení šití.
Letha 1603 u přítomnosti Lukáše Kutějkova, toho času plesníka, a Šimka Rybáře vyzdviženo těchto sirotků peněz hotových z truhlice ku potřebě sirotčí 41 zl. Takové peníze mají se zase těmto s[irotkům] oplatiti z důchodův sirotčích, když toho potřebovati budou. Act[um] v sobothu před Narozením Panny Marie ut s[upr]a.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Jelénka za podsedek 2 zl.
Od Mikuláše Rybáře za vinohrad přijato 4 zl.

f 12a
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Jana Jelénka za grunt 4 zl.
Od Mikuláše Rybáře za vinohrad 5 zl.
Letha 1607 za plesníka Jan Ráčka přijato od Simeona Blanařového na místě Mikuláše Rybáře za vinohrad 5 zl.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho přijato od Simeona Blanařového za vinohrad v Růženné 5 zl. Těch 5 zl sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Simeona Blanařova za Růžennou 3 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Milosti] Páně 14 zl. Ty přijal Florián Fitoul na díl Kateřiny manželky své a dáno jemu za to obilí.
Více přijato z důchodův J.M.Páně na dluh panský na vyšlou spravedlnost 40 zl 8 gr. Dáno za to obilí a přijal je Florián Fitoul na díl Kateřiny manželky své.
Letha a za plesníka ut s[upr]a přijato od Simeona Blanařovýho za vinohrad ostatních peněz 5 zl. Ty přijal Florián Fitule na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Šimka Hrázného od leta 1609 až do leta ut s[upr]a čtverých peněz po 2 zl – 8 zl. Ty přijal Florián na díl manželky své.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato z důchodův panských na dluh J.M.Páně vyšlé spravedlnosti 14 zl. Ty přijal Florián a dáno jemu obilí.