Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Sirotci nebožt[íka] Jana Vlkového

f 8a

Jest jich štvero, Martin, Václav, Kateřina, Matěj a Margeta mateř jejich pátá. Martin ten j[es]t ženatý a na gruntě otce svého zůstává, Václav ten s mateří hospodaří, Matěj při bratru svém se přechovává, Kateřina ta j[es]t ve Lhotě vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina bratra jejich 36 zl 18 gr. Na to j[es]t vyšlejch 6 zl a ostatek jim dopláceti má od letha 1594 při Vánocích po 4 zl.
Více jim náleží na roli na Strážnicku, kterouž dotčený Martin bratr jejich drží 22 zl. Ty jim pokládati má po 2 zl od letha [15]94 při Vánocích.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Šumberku 100 zl.
Více jim náleží na druhým vinohradě horním v Šumberku
60 zl.
Summa všeho 337 zl.
f 8b
Dělíc tu summu na pěth dílů, dostane se jednomu každému na díl jeho po 67 zl 12 gr.

Vydání na to:
Item Martin ten sobě díl svůj na gruntě srazil 67 zl 12 gr a ještě bratří[m] a sestrám svejm dopláceti má 36 zl 18 gr.
Item Margeta mateř těch sirot[ků] sobě srazila na podsedku svém, na kterýmž jest dílu svého 45 zl. Více přijala letha [15]93 s položených peněz za vinohrad od Vaška Vlkového 5 zl. A tak ještě k doplnění dílu jejího dodati má 11 zl 12 gr.
Item Václav přijal v dílu svém vinohrad v Šumberku ve 100 zl. A tak dopláceti má mimo díl svůj sraženej 32 zl. Na to j[es]t položil letha [15]93 5 R a ostatek od letha [15]94 dopláceti má při Vánocích po 5 zl.
Item Kateřina přijala vinohrad horní v Šumberku na díl svůj v 60 zl. Dodati jí přijde k doplnění dílu jejího 7 zl 12 gr.
f 9a
Matějovi dílu jeho dáti se přijde 67 zl 12 gr.
Summa všeho, což jim dodati přijde, učiní 86 zl 69 gr.

Ta summa na níže psaných osobách k vyplnění zůstává:
Na gruntě Martina bratra jejich 30 zl 18 gr.
Více zůstává za roli na Strážnicku 22 zl.
Na vinohradě v Šumberku, kterejž Václav bratr jejich drží, 27 zl 18 gr.
A při právě hotovejch bejti má 6 zl.

Letha [15]94 přijato od Martina Vlkova za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Více od něho přijato za roli na Strážnicku 2 zl.
Téhož letha [15]94 přijato za vinohrad od Václava bratra jejich 5 zl.

Z té sumy dáno od vkladu do rejster Václavovi Letovskýmu
1 zl 22 gr.
Více dáno Margetě mateři těch sirotkuov 4 zl a do truhlice sirotčí vloženo na Matěje 5 zl 8 gr. Těch 5 zl 8 gr jsou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]95 přijato od Martina Vlkového za grunth a roli peněz purgkrecht[ních] 6 zl. Ty sou vydány Matějovi díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Martina Vlkového za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Téhož letha přijato od Václava za vinohrad 2 ½ zl. Toho
2 ½ zl sou vydány Matějovi na díl jeho, Kateřině dáno na díl její 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Martina Vlkového za grunt peněz purgkrecht[ních] 6 zl.
f 9b
Téhož letha [15]97 přijato od Václava za vinohrad 5 zl.
Letha 1598 přijato od Martina Vlkového za grunt 6 zl.
Od Václava za vinohrad přijato 5 zl.
Z dílu mateřiného dáno Martinovi 1 zl 22 ½ gr, Kateřině též dáno týmž spůsobem 1 zl 22 ½ gr, Václavovi tolikýž dáno 1 zl 22 ½ gr, Matějovi též dáno 1 zl 22 ½ gr. A tak díl mateřin zouplna vyzdvižen.

Odvedeno těm sirotkom na vyšlou spravedlnost na statku n[ebožtíka] Štěpána Rorýse po Janovi, Mikulášovi a Staňkovi s[irotcích] zběhlejch summy 4 zl 10 gr 2 den. Ty jak jim jíti mají, zápisem při tom statku se dobře spraviti můžeš.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina Vlkového za grunt 6 zl.
Též přijato od Václava Vlkova za vinohrad 5 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z gruntu Václava Vlkového 6 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl, Kateřině též dáno 2 zl.
Od Martina Vlkového přijato za grunth 6 zl. Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Od Václava Vlkového přijato za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Vlkového za grunt 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 2 zl, Martinovi též dáno 2 zl.
Od Martina Vlkového přijato za grunt 4 zl. Ty přijal Matěj na díl svůj.
Václav srazil na gruntě svém dílu, což j[es]t po Markytě mateři jeho přišlo summy 23 zl 22 ½ gr.

Jakož Kateřině náleželo dovzíti nápadu po Markytě mateři její mimo prvnější vyzdvižení 19 zl 22 ½ gr, ty jest prodal Bartoš Husáků muž její Václavovi Hynk[ovi] švagru svému za hotových 7 zl 20 gr. A tak Kateřina díl po mateři zouplna vyzdvihla.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Klimšova za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
f 10a
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Klimšového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Martin na díl svůj.
Od Martina Vlkového za grunt přijato 3 zl. Ty přijal Matěj na díl svůj.
NB. Letha a za fojta Macka Škeřupového půjčeno Janovi Tomkovi z poručení p[ana] ouředníka z truhlice sirotčích peněz hotových 10 zl. Ty má oplatit o posudku 1603 beze všech výmluv a místo rukojemství podstavil jim vinohrad na Radějovsku v Beraní hoře.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Klimšového za grunt 4 zl. Z toho dáno Matějovi 2 zl a Martinovi 2 zl.
Od Jana Tomkového dluhu půjčeného přijato 10 zl. Ty přijal Matěj na díl svůj.
Od Martina Vlkového za grunt přijato 3 zl.
Od Václava přijato za vinohrad 2 zl. Ty přijal Matěj na díl svůj.
Matějovi dáno peněz hotových na koupení sobě vinohradu
30 zl 16 ½ gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Vlkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl a Matějovi 2 zl.
Od Martina Vlkového přijato za g[runt] ostatních peněz 6 zl 18 gr. Ty přijal Matěj na díl svůj.
Od Václava Vlkového za vinohrad ost[atních] peněz 2 zl.
A tak vinohrad doplatil.
Matějovi dáno na díl jeho ty 4 zl. A tak díl otcovský zouplna vyzdvihl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Vlkového za grunt 2 zl. Z toho vzal Matěj 1 zl, Martin též
1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Vlkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Matějovi 1 zl 15 gr, Martinovi 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Václava Vlkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi 1 ½ zl a Matějovi 1 ½ zl.
f 10b
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od něho za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Martinovi 1 ½ zl a Matějovi 1 ½ zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od něho za grunt 3 zl. Z toho vzal Martin 1 zl 15 gr a Matěj 1 zl 15 gr.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato za grunt
3 zl. Z toho vzal Martin 1 zl 15 gr a Matěj 1 zl 15 gr.

Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Vácslava Vlkového za grunt přijato 3 zl. Z toho dáno Martinovi 1 zl 15 gr a Matějovi 1 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Václava Vlkového za grunt ostatních peněz přijato 3 zl 15 gr. Z toho vzal Martin na díl svůj 1 zl 22 ½ gr a Matěj 1 zl 22 ½ gr.
A tak zouplna statek tento doplacen.