Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Matyáše Havelkovýho

f 467a

(Poznámka po straně: Z tohoto podsedku uděláno jest poloulání, jakž dáleji znamení ukazuje.)

Letha 1582 Matyáš Havelků koupil jest podsedek svůj od Mikoláše Kolečkového za sumu 64 zl, na kterejž jest do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 41 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 3 zl Holomkovi Židu do Strážnice 23 zl.
Letha [15]94 položila manželka Matyáše Havelkového 3 zl. Ty přijal Holomek Žid.
Letha [15]95 položil Matyáš Havelkových Abrahamovi Holomkovi 3 zl.

Letha [15]96 ten grunth prodán od Jana Javornickýho Ondrovi Bebovi za summu 40 zl, kterejžto podsedek od téhož letha [15]96 platiti má pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Kolacia, Vašek Kočí, Pecha Žaludů, Macek Práskal S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jíra Bebů za grunth Holomkovi Židu 2 zl.
A tak ještě tomu Židu náleží 15 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Matyáše Havelkových na posledních penězích též náleží 23 zl.
f 467b
Leta [15]97 Jíra Bebů napřed psaný prodal ten podsedek svůj Jurovi Podhorskému za 40 zl. Závdanku položil Holomkovi Židovi místo ročních peněz 2 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Vítek Nečepil, Mikoláš Kolacija S.R.S.A.N.R.S.
Leta 1598 položil Jíra Podhorský za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Abraham Holomek Žid.

Téhož leta Jíra Podhorský prodal podsedek svůj Prokšovi Kosrbovému za summu 40 zl. Závdanku položil Prokeš Kosrba Jírovi Podhorsk[ému] 2 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 2 zl. odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Ondra Zelenků, Václav Ocas, Mikuoláš Maluška, Janek Kladivo S.R.S.N.
A jakož ještě náleželo Jírovi Podhorskýmu na tom gruntě mimo vzetí závdanku 2 zl, ty j[es]t pustil Prokšovi Kosrbovi. A tak tu Jíra Podhorský již více nic nemá.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Prokeš Kosrbů prodal podsedek Mikulášovi Nejedlíčkovi za 30 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Korytný a Ondra Bebů S.R.S.A N.
Na tom guntě náleží předních peněz nápadníkům Holomkovým
7 zl, s[irotkům] n[ebožtíka] Matyáše Havelkových 23 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Nejedlíček nápadníkům Holomkovým 1 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Mikuláš Nejedlíček prodal grunt svůj Lukášovi Jurkovému za summu 30 zl, místo závdanku pustil jemu Mik[uláš] Nejedlíček, což tu zaplaceného měl 1 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzd[án] za volný a svobodný. Rukojmě Macek Ondračků.
f 468a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Lukáš Jurků za grunt nápadníkům Holomkovým 1 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého prodán podsedek, z kterého Lukáš Jurků ušel, Tomášovi Tarandovi za 25 zl bez závdanku a dopláceti má předních peněz nápadníkům Holomkovým
2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Havelkového 23 zl, placením od letha 1605 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zajíček, Blažek Sirotů S.R.S.N.

Pusté místo

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodán požár po Tomášovi Tarandovi Janovi Kušovýmu za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Matěj Stratichleb, Matěj Durna, Matěj Polách, Martin Kotlásek S.R.S.N.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan Kuša položil za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Holomka Žida 1 zl.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Prčky Jan Kuša položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Havelky 1 zl. Ten jest vydán Martinovi Sedalovému.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jan Kuša položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Havelky 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jan Kuša položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Havelky 1 zl.
Téhož letha jest mu od těch nápadníků darováno 2 zl.

Letha 1640 za fojta Jana Lišky a starších jeho ujal Jan Záchvěj za ten podsedek ze všimi od starodávna k němu přináležejícími příslušenstvími po n[ebožtíku] Jana Kušového, předka jeho, za tu summu, jakž jeho n[ebožtík] sám jměl, totiž 25 zl. Závdanku dal při odevzdávce 1 zl, ostatek summy má každoročně platiti komu náležeti bude po 1 zl. Odev[zdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jíra Záchvěj a Václav Krčmář SRSaN.

f 468b
Letha 1646 za fojta Jíra Záchvěja Jan Záchvěja položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jan Záchvěja položil a zůstávají za ouřadem 1 zl.

Letha Páně 1647 za fojta Martina Kutáše z dovolením pana ouředníka jest od gruntu 84 Klimenta Kornútového odjata půl lánu roli a Janovi Záchvějovi k jeho gruntu připsána.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jan Záchvěj položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Jíra Záchvěj na místě Doroty, manželky svej.