Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Vyšehleďové[ho] Vítka

f 411a

Letha Páně 1590 Vítek Vyšehledě koupil grunth svůj ze čtvrtí roli od Jana Kováře za 5 zl 18 ½ gr. A týž jej zaplacenej má. Kromě toho na něm dopláceti zůstává, co jest na gruntě Jana Holuše prodělal 4 zl 15 gr. Na to zadržel obci
1 zl. A ostatek se obci letha [15]94 při Vánocích položiti má.
Letha [15]94 položil Vítek Vyšehledě obci lhotské za grunth
4 zl 15 gr. A tak má grunth svůj zaplacenej.

Leta [15]98 fojt a starší prodali podsedek nahoře psaný po n[ebožtíkovi] Vítkovi Vyšehleďovi zůstalý ze čtvrtí roli Mackovi Krhlovi za summu 40 zl, z toho sobě dílu po Dorotě ženě své srazil 7 zl 23 gr 6 den. Závdanku položil na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 6 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vávrů, Pavel Rožků, Macek Křižanů, Václav Dřímal, Jan Pavlíků, Matouš Velicskej slíbili R.S.N.
Leta [15]98 položil Macek Krhlů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 2 zl.
Ta spravedlnost náleží všecka s[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě.
f 411b
Letha [15]99 Macek Krhlů prodal grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Štěpánovi Blekovi za summu jmenovitě 40 zl bez závdanku a což Macek Krhlů na něm zaplaceného měl 8 zl, ty jest Štěpánovi pustil. A tak zuostává za ten grunt ještě dopláceti 32 zl, placením od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Jurků, Macek Křiža[nů], Jan Křižanů, Jíra Vašků S.R.S.N.
Téhož letha za fojta Martina Vlkového položil Štěpán Bleků za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Štěpán Bleků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Štěpán Blákorů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Štěpán Blákorů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 1 zl.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového Štěpán Blákorů prodal podsedek ze čtvrtí roli Janovi Filipa Rakovému za summu 40 zl bez závdanku a platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Macek Juráků, Jíra Podhorský S.R.S.N.
Jakož náleželo Štěpánovi Blákorovýmu na tom podsedku peněz vyplacených 14 zl, ty jest pustil Janovi výš psanýmu.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Filipa Rakového za g[runt] lonských a letojších 2 zl 15 gr. Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší prodali g[runt] požár se čtvrtí roli po neb[ožtíkovi] Janovi Filipa Rakového zůstalý Janovi Štěpancovi za summu, což dopláceti jest, totiž 23 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 1614. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikle Pechařů a Martin Stehlík S.R.S.a N.
f 412a
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Štěpanců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Štěpanců prodal ten grunt svrchu psaný Valentovi Polákovi za tu summu, což se na něm dopláceti má, placení po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Vávra Smolův a Jíra Novák SRSN.
Leta 1615 za téhož fojta Valenta Polák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě peněz 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlka Valenta Polák položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledi 1 zl.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psanou roli, totiž čtvrt od toho gruntu, Martinovi Škrachovému za summu 5 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zlm. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM [a] jinší Martin Uhléř, Mikuláš Čejkovský S.R.S.A N.