Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Sirotci neboštíka Staňka Kyselého

f 191a

Jest jeden Kateřina. Táž Kateřina při ujci svém v Javorníku zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jakuba Haže 20 zl. Ty se pokládati mají, když Pinkus Žid svou spravedlnost vyzdvihne, po 2 zl.
Více jí náleží na vinohradě v hoře Dobrej, kterej Jan Švirgů drží, 8 zl poslední peníze. Ty jí jíti mají, když Bartoň Paták svou spravedlnost nejprve vyzdvihne.
Více jí náleží na druhým vinohradě v hoře Fryzáku, kterej drží Vaněk Sedal, posledních peněz 70 zl.
Více témuž sirot[ku] náleží hotových peněz, kteréž při právě zůstávají 6 zl.
Ta spravedlnost Kateřině jíti má z toho vinohradu, když Pinkus Žid nejprve svou spravedlnost, což jemu náleží, vyzdvihne, při Vánocích po 6 zl.
Summa všeho, což tej Kateřině náleží 104 zl.
f 191b
Z těch vyšlejch peněz, kteréž při právě zůstávají, vydáno od chování téhož sirotka Kateřiny 2 zl 22 ½ gr.
A tak při právě zůstává hotovejch 3 zl 7 ½ gr.