Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala

f 123a

Jest jich k tomu statku čtvero, Martin, Anna, Dorota, Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek ze čtyrma roubanicemi robotní z půl vozem, z pluhem, z bránami, ze třema koňmi a hříbětem za 130 zl.
Půl achtele vinohradu v Baraní hoře za 100 zl.
Kráva jedna za 4 zl.
Vína 2 b[ečky] po 15 zl za 30 zl.
Summa všeho statku 264 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Pinkusce Židovce 1 zl dáno.
Viktorinovi ševci do Strážnice 1 zl dáno.
Adamovi bednáři do Strážnice za bečky 2 zl dáno.
Jírovi Sovkovi dluhu 1 zl 15 gr dáno.
Davidovi Židu do Strážnice 7 zl dáno.
Dluhu po drobno splatceno 1 zl 28 gr 1 ½ den dáno.
Summa všech dluhův 14 zl 13 gr 1 ½ den.
Sejmouc ty dluhy zuostává čistého statku 249 zl 16 gr 5 ½ den. Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po
62 zl 11 gr 4 ½ den.
f 123b
Toto jeden každý z nich na díl svůj přijímá:
Jan Bartysů ten všechen statek skoupil kromě obilí mlátceného za 264 zl.
Z toho sobě dílu na místě Doroty manželky své srazil 62 zl 11 gr 4 ½ den.
Zuostává dopláceti mimo poražení dílu Dorotiného jinejm nápadníkům 201 zl 18 gr 2 ½ den. Závdanku položiti má 40 zl, ostatek platiti má od leta 99 po 10 zl.

Jíra Sovků ze Lhoty na díl Anny manželky své přijal obilí mlátceného za 4 zl 5 gr. Zuostává se jemu dílu jeho ještě dodati 58 zl 6 gr 4 ½ den.
Na Kateřinu a Jana, děti n[ebožtíka] Martina Nedoťala, zanechává se obilí mlátceného dílu 62 zl 11 gr 4 ½ den.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Nedoťalového náleží jim po svrchu psaném dědu jejich 62 zl 11 gr 1 ½ den.

Příjem a vydání:
Leta 98 závdanku přijato od Jana Bartysového za statek napřed psaný 40 zl.
Z toho zaplatceno dluhů napřed psanejch 14 zl 13 gr 1 ½ den.
Jírovi Sovkovi na díl jeho dáno 8 zl 15 gr 4 den.
A ostatek na sir[otky] do truhlice, Jana Nedoťalové[ho] a Martina Nedoťalové[ho].
Též přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťala za obilí 4 zl 5 gr.

Ty sou dány do toho statku, z nich půjčeno Václavovi Vlachovskému 3 zl. Rukojmě Jan Černý, Martin Matulíků, Ondra Pet[e]rka.
f 124a
Po rozdělení statku našlo se dluhu Holomkovi Židu, jakž se z rejster rychtářských našlo 2 zl 2 ½ gr.
Pinkusce j[es]t napřed psáno, co jí dluhu jest. Ten dluh Holomkovi Židu ze všech dílů se zaplatiti má.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jana Bartysového za statek ut s[upr]a 10 zl.
Též přijato od Jana Vlachovského půjčených jemu peněz 3 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Martina Nedoťalového.
Z toho dáno Jírovi Sovkovi na díl Anny manželky jeho peněz hotových 3 zl 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťala nápadu 3 zl
10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Nedoťala nápadu 3 zl 10 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového jakož náleželo Pavlovi Zálešákovýmu po Markytě manželce jeho v tomto statku mimo
těch 3 zl 10 gr, které sou do statku Jana Nedoťalového odvedeny, 59 zl 1 gr 4 ½ den, takové peníze Pavel Zálešáků pustil Janovi Bartysovi z tej příčiny, že on zase týmuž Pavlovi, což mělo Dorotě manželce jeho z statku Jana Nedoťala po s[irotku] zemřelém jakožto tetce její přijíti, proti tomu pustil. Act[um] v přítomnosti obou stran.
Od Jana Bartysového za grunt přijato 7 zl 15 gr. Z toho dáno Holomkovi Židu dluhu 2 zl.
Jírovi Sovkovi dáno 2 zl 22 ½ gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového 2 zl 22 ½ gr.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jana Bartysového za statek 5 zl.
Z toho dáno Jírovi Sovkovi 2 zl 15 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového 2 zl 15 gr.
NB. Jakož Jírovi Sovkovi náleželo dovzíti dílu Anny manželky jeho sumy 40 zl 18 gr 4 den, ty jest Jan Bartysů Sovkovi odvedl v Kněždubě na gruntě Jana Zemka a Janovi Bartysovi se za položení jich vypisují. A tak Jíra Sovka na tomto statku nic nemá.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana Bartysova za statek 5 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového.
f 124b
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Bartysova za statek 5 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož se za g[runt] tento sirotkom dopláceti zuostávalo 29 zl 13 gr 1 den, ty sobě Jan Tesař, manžel Dorotin, na díl její sráží a tak má grunt zaplacený.