Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Jana Holuše

f 419a

Letha Páně 1591 koupil j[es]t Jan Holuše grunth svůj ze štvrtí roli od Vítka Vyšehledě za 40 zl. Závdanku tenž Jan Holuše Vítkovi Vyšehleďovi položil 2 zl. Letha [15]92 položil týž Jan Holuše 15 gr a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]93 po 3 zl – 37 zl 15 gr, na to zadržel 5 ½ zl. Ta summa všecka náleží obci lhotské.

Letha [15]95 položil Jan Holušů obci lhotské za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Holušů za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Ty obec přijala.

Letha [15]96 Jan Holušů prodal grunth svůj se čtvrtí roli, osetí polovicí Jírovi Šavrňovi za summu 40 zl. Závdanku položil Jíra Šavrňů Janovi Holušovi hned při odevzdávce 3 zl a ostatek platiti bude po 3 zl. Puštěno placení po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Štěpán Martina Jurového, Jan Husáků, Jan Hajvolků S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jíra Šavrňů obci lhotské 2 zl.
f 419b
Letha [15]98 položil Jíra Šavrňů za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Šavrňů za grunt obci lhot[ské] 2 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Liškova Jíra Šavrňů prodal grunt se čtvrtí roli a což k tomu gruntu od starodávna přináleží Matějovi Pišťákovi za sumu 40 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1600 při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kašpar Hrubců, Jan Mikulášů, Jan Bartoně Křižanových S.R.S.A.N.
Letha ut s[upr]a položil Matěj Pišťák za grunt obci lhotské 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo Jírovi Šavrňovi peněz 7 zl, ty jest prodal Matějovi Pišťákovému za hotových 28 gr. A tak Jíra Šavrňa na tom gruntě nic nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil za grunt Matěj Pišťák obci lhotské 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Matěj Pišťák za grunt obci lhotské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Pišťák za g[runt] obci lhotské 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Pišťák za g[runt] obci lhotské 2 zl.

Pusté místo

Letha 1609 za fojta Jana Hynkového fojt a starší lhotští prodali podsedek ze čtvrtí roli Vávrovi Šmůlovi za summu, což dopláceti jest, totiž 24 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Susů a Jan Vašků ze Slizka SRSAN.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Vávra Šmůlů za g[runt] obci lhotské 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Vávra Šmůlů za g[runt] obci lhotské 1 zl.
f 420a
Letha 1613 za fojta Václava Vlkového položil Vávra Šmůlů za grunt obci lhotské 1 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Roškového položil Vávra Šmůlů za g[runt] obci lhotské 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Vávra Šmůlů položil obci lhotské peněz za grunt 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Vávra Smůlů(!) položil za grunt peněz ročních obci lhotské 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Vávra Smůlů položil za grunt peněz ročních obci lhotské 1 zl.

Letha 1624 za fojta Martina Lišky po smrti Vávry Smůly týž fojth Martin Liška spolu [s] svými radními prodali ten grunt z jednou čtvrtí roli robotní Jírovi Novákovému za tu summu, což jest na něm dopláceti, totiž za 17 zl. Závdanku dal při odevzdávce, kterýž obec lhotská přijala, 2 zl, ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Škrachů a Martin Stehlíků SRSaN.
Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Jíra Novák položil za grunt ut s[upr]a obci lhotské 15 gr.
Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jíra Novák položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.
Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jíra Novák položil za g[runt] obci lhotské peněz ročních 1 zl.
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jíra Novák položil za g[runt] obci lhotské peněz ročních 1 zl.
Letha 1634 za fojta Martina Momáňa Jíra Novák položil za g[runt] obci lhotské peněz ročních 1 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Novák položil za grunt obci lhotské 1 zl.
f 420b
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jíra Novák položil za grunt obci tvarožnolhotské 1 zl.
Letha 1637 za fojta Pavla Momáňového Jíra Novák položil za grunt obci tvarožnolhotské, který jsou přijali 1 zl.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jíra Novák k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Novák položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec tvarožnolhotská.

Letha 1645 za fojta Adama Smůla Jíra Novák položil k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jíra Novák položil obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Jíra Novák 1 zl obci tvarožnolhotské.
Letha 1648 za fojta Martina Šulíka Jíra Novák položil peněz ročních obci tvarožnolh[otské] 1 zl.