Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunth Ondry Bilovského

f 425a

Ten Ondra Bilovský má grunt svuoj vnově nákladem svým vystavenej, zaplacenej a zádnému nezávadnej.

Letha 1595 ten grunth nahoře psaný prodán po ne[božtíku] Ondrovi Bilovském Martinovi Bučovskému za summu 30 R. Závdanku položil při odevzdávce 4 R a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně při Váncoích po 3 R. Ta spravedlnost i ten závdanek náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Bilovského.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Vítků, Jan Zelenka S.R.S.N.

Leta [15]97 koupil Jan Holešovský podsedek nahoře psaný od fojta a starších, z kteréhož Martin Bučovský ušel, za summu 30 R. Závdanku položil Jan Holešovský 2 R a ostatek platiti má od leta [15]97 po 2 R.
Leta [15]97 položil Jan Holešovský za podsedek 2 R.
Rukojmě za platcení a opravu gruntu i po[vinnosti] pan[ské] Štěpán Pekař, Jan Barveník S.R.S.N.

Leta 1598 Martin Bučovský zase grunt vejš psanej po smrti Jana Holešovského v tej summě a na to placení ut s[urp]a ujal.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura Bilovský, Jan Stařický, Jíra Vracovský S.R.S.N.
f 425b
Téhož leta [15]98 Martin Bučovský položil za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Bilovského 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Bučovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Bilovského 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] Martin Bučovský na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Bilovského 2 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Bučovský na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Bilovského 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Martin Bučovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Bučovského 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil Martin Bučovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Bilovského 2 R.
Pusté