Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Sirotci neboštíka Matouše Trnky

f 185a

Jest jedna Kateřina, ta ve Lhotě slouží.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Martina Ondráčka
7 zl.
Více jí náleží na vinohradě v hoře Leskovci, kterýž Pavel Hopův drží ze Vnorov, 26 zl. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Více tejž Kateřině náleží vyšlejch peněz, kteréž při právě zůstávají, 20 zl.

Letha [15]94 přijato od Martina Ondráčka za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Zůstávají v truhlici si[rotčí].
Téhož letha [15]94 přijato od Pavla Hopovýho za vinohrad peněz ročních 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Pavla Hopovýho za vinohrad 2 zl.
Od Martina Ondráčkového, které přijala Kateřina 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Pavla Hopovýho za vinohrad 4 zl.
Ty sou všecky Kateřině vydány, kromě 2 zl na hotově zůstávají. Jsou dány Kateřině.
Letha [15]97 a leta [15]98 položil Pavel Hopa za vinohrad po dvakráte ostat[ní] 10 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. A tak ten vinohrad doplacen.
f 185b
Odvedeno těmto s[irotkům] na statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska na vyšlou spravedlnost po s[irotku] zběhlým 20 zl. Ty jak jim půjdou, při tom statku se spravíš.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z statku Staňka Kalouska podli odvodu 3 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Od Jana Babického na místě Pavla Hopy přijato za vinohrad ostatní 2 zl. Ty přijal Martin Polešáků na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska podli odvodu ut s[upr]a 8 zl 2 gr 1 den. Ty sou vydány z poručení J.M. Paní Martinovi Polešákovi na díl Kateřiny ženy jeho.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jana Babického, kteréž zkoupil od Martina Polešáka, muže Kateřininého 4 zl. A tak má vinohrad zaplacený.
Letha 1604 za fojta Martina Černého dáno Kateřině z vyšlé spravedlnosti 2 zl.
Zůstává se ještě Kateřině dodati 6 zl 27 gr 6 den. Ty jí vyplniti má se z statku Staňka Kalouska podli odvodu.
Leta 1616 Kateřina prodala těch 6 zl 27 gr 6 den Martinovi Remšovému za hotových 1 zl 15 gr. A tak již Kateřina tu nic nemá.