Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Nedoťalového

f 126a

Jest k tomu statku Margyta manželka, vdova pozůstalá po témž Janovi Nedoťalovi samodruhá, splodila Kateřinu.
Našlo se jí spravedlnosti toto:
Podsedek za 90 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Baraní hoře za 50 zl.
Roubanice v Žadovci za 6 zl.
Kráva dojná 1 a jalovice 2 po 3 zl za 9 zl.
Vína 2 b[ečky] po 15 zl za 30 zl.
Roubanička v Střešňovci za 2 zl.
Nápadu po n[ebožtíku] Mikuolášovi Nedoťalovi, dědu toho sirotka, z statku jeho 62 zl 11 gr 4 ½ den.
Summa všeho statku 249 zl 11 gr 4 ½ den.

Dluhu se má splatiti toto:
Janovi Kavkovi do Strážnice dluhu za obilí 1 zl 22 gr dáno.
Ondrovi Salašných půjčenejch peněz 1 zl 6 gr dáno.
Janovi Vděkovi 1 zl 18 ½ gr dáno.
Maušlovi Danielovému synu Židu 3 zl 15 gr dáno.
Summa dluhu učiní 8 zl 1 ½ gr.
Zuostává čistého statku mimo splatcení dluhů 241 zl 10 gr 1 den. Dělíc to na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po 120 zl 20 gr ½ den.
f 126b
Margita, mateř toho sirotka, dílu svého sobě na statku svrchu psaném srazila 120 zl 20 gr ½ den.
Zuostává se doplátceti s[irotku] samému i na zaplatcení dluhu všeho 128 zl 21 gr 4 ½ den. Ty platiti má počnouc od letha 99 po 6 zl. Rukojmě za platcení Jan Vděků, Jíra Raků, Pavel Zálešáků, Ondra Nožička, Petr Honzů S.R.S.N.
Více náleží samému sirotku po n[ebožtíku] Filipovi Nedoťalovi strejci jejím nápadu 46 zl 13 gr 3 den.

Příjem a vydání:
Margita svrchu psaná místo závdanku dluhu lidem splatila 8 zl 1 ½ gr.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Pavla Zálešákového na místě Markyty, ženy jeho 6 zl.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala nápadu 3 zl 10 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Pavla Zálešákova za grunt 6 zl.
Jakož náleželo sirotku vejš psanému dílu jeho 120 zl 20 gr 4 ½ den, ten sirotek zemřel a díl jeho spadl na Dorotu, manželku Jana Bartysového, jakožto vlastní tetku její. Jan pak Bartysů na místě ženy své z lásky pustil ten všecken díl Pavlovi Zálešákovi, manželu Markyty svrchu psané, proti čemuž zase Pavel Zálešáků pustil Janovi Bartysovému, což by mělo přijíti na gruntě jeho Markytě, manželce jeho.

A což v truhlici hotových peněz zůstávalo, tomu sirotku vyložených 15 zl 10 gr. Ty sou taky vydány Pavlovi Zálešákovému.