Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt Jana Bartoňového jinak Křižanového

f 428a

Letha Páně 1592 Jan Bartoně Křižanového má grunth svůj ze čtvrtí roli od Kašpara Hrbce koupenou za 50 zl, na kterejž j[es]t vyplnil závdanku peněz purgkrechtních i s tím, což od Kašpara Hrbce skoupil 15 zl. A ostatek od letha [15]94 při Vánocích po 3 R dopláceti má obci lhotské 35 zl.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
A téhož letha [15]94 Jan Vaška Šavrňovýho koupil jest grunth svrchu psaný ze čtvrtí roli od Jana Křižanovýho za sumu 50 zl, na kterejž jest závdanku témuž Janovi Křižanového položil 4 zl. A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává 46 zl. Z toho náleží předních peněz obci lhotské 32 zl a Janovi Křižanovému též náleží na posledních penězích 14 zl.
Ty peníze, které témuž Janovi Křižanovi naposledy jíti mají, ty jest všech 14 zl Janovi Vaška Šavrňovýho pustil. A tak toliko za grunth svůj obci doplatiti povinný bude po 3 zl – 32 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Jíra Šavrňochů, Vašek Krejčířů, Bartoň Martinků R.S.N.
f 428b
Letha [15]95 Jan Vaška Šavrňových položil za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] obci lhotské 3 zl.
Letha [15]96 Jan Šavrňových [položil] obci lhotské peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Šavrňových obci 3 zl.
Leta [15]98 položil Jan Šavrňových za grunt svůj obci lhotskej 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Šavrňů za grunt obci lhot[ské] 2 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky Jan Šavrňů prodal grunt ze čtvrtí roli Jankovi Pastýři za summu 50 zl. A jakž měl Jan
Šavrňa na tom gruntě 18 zl zaplaceného, ty jest Jankovi Pastýřů pustil. Ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Rožků, Jíra Rabáků, Jan Zajíček S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Janek Pastýř za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Janek Pastýř za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Janek Pastýř za grunt obci lhotské 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Janek Pastýř za g[runt] obci lhotské 1 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového prodal Janek Pastýř podsedek ze čtvrtí roli Eliášovi Blákorovému za sumu 12 zl, což za něj obci lhotské dopláceti zůstává, placením od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jan Hulínský, Macek Juráků SRSN.
f 429a
Letha a za fojta ut s[upr]a položil za g[runt] obci lhotské 2 zl.
Pusté místo

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového ouřad lhotský prodali požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíkovi] Eliášovi Blákorovi, Adamovi Žákovi za summu, což za něj dopláceti se zůstává, totiž 10 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škřivánek, Jíra Novák S.R.S.N.

Adam Žáků odešel preč leta 1615, na ten grunt nastoupil Matěj Starého a ujal jej podle toho kupu. Jest mu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Skřivánek a Jíra Nováků SRSN. Stalo se leta 1615.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Starého položil za grunt na obec lhotskou peněz ročních 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Starého položil za grunt na obec lhotskou peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Matěj Starého položil za grunt obci lhotské 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Matěj Starého položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.

Pusté