Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Sirotci neboštíka Macka Tesaře

f 197a

Jest jich štvero, jménem Albrecht, Jan, Macek, Zuzanna a Barbora mateř jejich pátá. Ti sirotci sou malí a při mateři svej zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Kaváně podle zápisu kněh novejch purgkrechtních 25 zl. Ty jim jíti mají, když obec kněždubská peníze skoupené vyzdvihnou, při Vánocích po 4 zl.
O jiné spravedlnosti, aby kde co jmíti měli, se neví.

Škodováno těchto sirotků na gruntě Jakuba Kaváně za tou příčinou, že požár pustý byl po vpádu nepřátelským, 10 zl.
A tak toliko těm sirotkom na tom gruntě náležeti bude 15 zl.

Jan, Macek, Zuzanna zemřeli a díly jejich na Albrechta připadly. Ten pak Albrecht byvši za perka na hoře pryč ušel, spravedlnost jeho jest k ruce panské obrácena. Act[um] za fojta Jíry Tkadlcova letha 1610.