Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Vaška Křivé[ho]

f 437a
Letha [15]93 Vašek Křivý koupil grunth svůj ze čtvrtí roli po nebož[tíkovi] Filipovi Kolvěkovi zůstalý za 37 zl, za kderýž platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl. Téhož letha [15]93 zadržel 2 zl a ostatek od letha [15]94 platiti má po 2 zl – 35 zl.
Ta vejš psaná summa náleží osobám těmto:
Bartoňovi Husákovému 4 zl 15 gr 4 ½ den.
Janovi Husákovému 23 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 8 zl 10 gr.
Obci lhotský 23 zl 10 gr ½ den.
Letha [15]93 a [15]94 položil Vašek vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty jest přijal Bartoň Husáků.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán Janovi Kučerkovi od starších, kterejž Vašek Křivý měl a po ohni pustý zůstal. A týž Vašek Křivý se k témuž gruntu nestavěl, protož o svou spravedlnost přišel, za 33 zl. Závdanku položil týž Jan Kučerků 2 zl. Z toho dáno Bartoňovi Husákovi 15 gr 4 ½ den, Janovi Husákovi dáno 23 gr 2 den, na obec dáno 21 gr. Sou dané na sirotky Filipa Štefkového.
f 437b
A ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 2 zl až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kovář, Pavel Tesař, Bartoň Martinkových, Jan Holuš S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jan Kučerka za podsedek svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Kučerka za podsedek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Kučerka za podsed[ek] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkové[ho] 2 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky Jan Kučerka prodal grunt ze čtvrtí roli Vávrovi Krkavcovi za summu bez závdanku 50 zl, platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Holuša, Jan Kovář, Macek Šašků, Vašek Ožehů S.R.S.A.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Vávra Krkavců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štef[kového] 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Vávra Krkavců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefka 1 zl. Z toho dáno na obec 20 gr prvních peněz a tak již jim peníze půjdou.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového prodán grunt ut s[upr]a zůstalý po n[ebožtíkovi] Vávrovi Krkavcovi ze čtvrtí roli Jírovi Podhorskýmu za summu 50 zl. Závdanku dal Krkavcovi
2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Hynků, Pavel Rožků
S.R.S.A N.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Podhorský za grunt obci lhotské 1 zl.
Kateřina Krkavcová pustila témuž Jírovi Podhorskému, což její muž tu zaplaceného měl 1 zl.
f 438a
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Podhorský za g[runt] obci lhotské 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Podhorský za g[runt] obci lhotské 2 zl.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali grunt požár pustý se čtvrtí roli Adamovi Polomských za summu, což dopláceti jest, totiž 15 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Filip Němec a Filip Pavlovský S.R.S.a N.
Ta summa všecka náleží obci lhotský.

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového obec lhotská majíc peníze na tomto gruntě se čtvrtí roli prodali jej s touž rolí Janovi Veselkovi za 15 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Krkovský, Jíra Novák S.R.S.N.

Pusté

Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten g[runt] požár ze čtvrtí roli Jírovi Vráblovi bez závdanku za summu 15 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Staněk Kamek a Vítek Kulů SRSaN.

Pusté