Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunth Mikuláše Duchkova

f 429a

Letha Páně 1594 ten nadepsaný Mikuláš Duchků podle zápisu knih starejch sirot[čích] červených v listu 105 ujal podsedek svuoj po Kateřině, zůstalej vdově po nebožtíkovi Vaňkovi Manekovu, totiž ženě svej, v sumě ve 40 R.
Na to jest dílu Kateřiny manželky svej 15 R srazil a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 R, totiž summy 25 R.
Rukojmě za placení gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jíra Curák, Jíra Hyžů, Staněk Plešťanskej S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Mikoláš Duchků ua grunth svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]95 položil Mikuláš za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položil Mikuláš za grunth peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka 2 R.
Leta [15]97 položil Mikoláš za grunt peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka 2 R.
Leta 1598 položil Mikuoláš za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka 2 R. Act[um] za předního konšela Jana Drabíka.
f 429b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Mikuláš Duchků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Maneka 2 R.

Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a Mikuláš Duchků prodal podsedek svůj Mikulášovi Vizovskému kováři za summu
46 R. Závdanku jemu dal 2 R, platiti má od leta 1600 po 2 R s[iotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka až do vyplnění 13 R.
Mikulášovi Duchkovému náleží na tom gruntě, což na něm zaplatil mimo vzetí závd[anku] 31 R, platiti se jemu mají takto: po vyzdvižení těch 13 R s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka též po 2 R, až by Mikuláš Duchků 16 R vyzdvihl a potom po 3 R, až se jemu 15 R posledních peněz vyplní. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu s povinnosti Jeho M[ilosti] Páně Matěj Kukla, Pavel Rokytský S.R.S.N.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Mikuláš Vizovský prodal podsedek ut s[upr]a Matoušovi Poláčkovi za summu 46 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Žebráček, Matěj Choryně S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Poláček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Manekového 1 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Mathouš Poláček prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Konečnýmu za summu 46 R. A týž Václav Konečný zase týž podsedek prodal Martinovi Sklenářovi za touž summu 46 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Konečný, Jíra Zámušelý S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Maneka předních peněz 12 R, placení po 2 R.
Mikulášovi Duchkovýmu 32 R.
Mikulášovi Vizovskýmu 1 R.
Matoušovi Poláčkovi 1 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Martin Sklenář prodal podsedek svůj Petrovi Karvinskýmu za summu
46 R. V závdanku položil ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Manekového 2 R,
f 430a
ostatek platiti má od letha 1605 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Bolecký, Šimek Děrecký S.R.S.N.

Pustý