Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Sirotci nabožt[íka] Mikuláše Žahourového

f 199a

Jest jeden sirotek Markyta.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti 18 zl 15 gr. Ty jemu jíti mají po 1 zl od letha [15]94 při Vánocích.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Skřičky za grunt peněz purgkrechtních 1 zl.
Více přijato za vyšlou spravedlnost do truhlice sir[otčí]
2 zl.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Skřičky 1 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Skřičky za grunth 1 zl.
Letha 1597 přijato od Jana Skřičky za g[runt] 1 zl. Ten jest vydán Janovi na díl jeho.
Letha 1598 a 1599 přijato od Jana Skřičky za grunt dvojích peněz po 1 zl – 2 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí a sou dány Janovi.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Urbancového za grunt 1 zl.
Z dílu Janového dáno Martinovi Doškovi, že jest dceru toho Jana v maličkosti choval, 1 zl.
A tím spůsobem dáno Jírovi Blablovi a Janovi Blablovi 1 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Valných za grunt 20 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Valných za grunt 10 gr.
f 199b
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Valného za grunt 1 zl.
Jírovi Blablovi dáno nápadu po sirotku ut s[upr]a stryně své 1 zl 18 ½ gr.
Janovi Blablovi též dáno tímž spuosobem 1 zl 18 ½ gr.
Martinovi Doškovi, kteréhož taky k tomu nápadu připustili,
1 zl 18 ½ gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Valného za g[runt] 1 zl.
Ten přijali Jíra Blabla, Jan bratr jeho a Martin Došků, nápadníci svrchu psaní.