Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Peterky

f 131a

Jsou k tomu dva sirotci, Kateřina, Anna a Zuzanna mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na půl podsedku 72 Jana Černého 20 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Telecinku za 60 zl.
Roubanice v Lipinským žlebě za 2 zl.
Bečka vína prodaná za 16 zl.
Summa toho statku učiní 98 zl.
Z toho statku dluhuo splaceno lidem, kteréž se spravedlivě našly a jeden každý to dostatečně ukázal, 9 zl.
A tak zuostává čistého statku mimo splacení těch dluhuo k rozdělení 89 zl. To dělíc na tři díly, přijde jednomu každýmu z nich na díl jeho po 29 zl 20 gr.
Zuzanna, mateř těch sirotkuo, koupila svrchu psaný statek a díl svůj sobě na něm srazila, totiž 29 zl 20 gr.
A tak mimo poražení díluo svého zuostává sirotkom doplatiti summy 54 zl 10 gr, placením od letha 1599 při každých Vánocích po 4 zl. Rukojmě při gruntě jsou zapsáni.

Kateřině Náleží jim díluo každé
Anně po 29 zl 20 gr.
f 131b
Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato z prodaného vína mimo zaplacení dluhuo 7 zl. Z toho dáno Zuzanně, mateři těch sirotkuo, na chování malých dítek 2 zl 10 gr.
Janovi Černýmu, otčímu těch s[irotků], půjčeno do posudku příštího letha 99 peněz sirotčích 4 zl 20 gr. Rukojmě za to Ondra Huluo, Eliáš Vachuo, Jíra Huňka a Jan Řitka S.R.S.N.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jana Černého za statek ut s[upr]a 4 zl.
Též od něho přijato dluhu je[mu] půjčeného 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jana Černého za grunt 4 zl.
Též od něho přijato na dluh půjčený 1 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jana Černého za grunt 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana Černého za grunt 3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Černého za grunt 3 zl.
Zuzanna mateř zemřela bez proměnění stavu svého a díl její připadl na Kateřinu a Annu, dítky její vlastní, kteréž také zemřely.

Letha 1607 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali čtvrt achtele vinohradu v Telecinku, pozůstalý po Zuzanně svrchu psané, Pavlovi Peterkovýmu za sumu 30 zl hotových, kteréž nápadu sobě sráží po Kateřině a Anně, sestřenicích
svých. Zuostává se je[mu] ještě dovzíti nápadu po těchž zemřelých 4 zl 15 gr. Ty zuostávají na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem. Odvedl je Jírovi, bratru svému.
A tak ještě Jírovi náležeti bude dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem mimo těch 15 zl 15 gr, kteréž jemu na gruntě Poslovém náležely a jemu je pouští, 19 zl.