Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Bartoně Štefkové[ho]

f 445a

Ten Bartoň Štefků má grunth svůj koupený z půl lánem roli, z půl achtelem vinohradem v hoře Šumberku, s klisnami, koňmi, krávami, z loukami i jiným k tomu vším od starodávna příslušenstvím za 180 zl. Za kderejž mimo závdanek, peníze purgkrechtní i s poraženejm dílem svejm dlužen zůstává podle bedlivého sečtení a vyhledání 9 gr 4 den. A když se obci položí, bude jmíti grunth svůj zaplacenej.
Letha 1594 Bartoň Štefků za grunth svůj těch 9 gr 4 den doplatil a tak žádnému za nic víc dlužen není.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Bartoš výš psaný prodal grunt s půl lánem roli, s polovicí všeho osetí, se dvěma koňmi, s vozem, pluhem, bránami Janovi Holušovi za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Prokeš Hlavatý, Jan Hulínský, Jan Čejka, Štěpán Blaků, Vávra Krkavců, Macek Křižanů S.R.S.A N. Vymínil sobě Bartoň jedny hony poloulánné pod cestou strážnickou k ouhoru.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Holuša za grunt Bartoňovi Štefkovýmu 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Holuša za grunt Bartoňovi Štefkovýmu 3 zl.
f 445b
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového podle rozdílu statku po n[ebožtíkovi] Janovi Holušovi zůstalého Jíra syn jeho podsedek napřed psaný z půl lánem roli, s koňmi a jiným příslušenstvím koupil za summu 150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého, což n[ebožtík] Jan Holuša otec jeho zaplatil 11 zl. A tak zuostává dopláceti 139 zl, placením od letha 1604 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali g[runt] požár po neb[ožtíkovi] Jírovi Holušovi pozůstalý s půl lánem roli Jírovi Novákovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení Vávra Pavlů, Jíra Šulík
S.R.S.a N.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Nováků za g[runt] Margetě manželce n[ebožtíka] Bartoně Štefkového do Lideřovic 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Nováků položil Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkového do Lideřovic 2 zl. Ty sou jí vydány.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Nováků položil za grunt peněz ročních Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkového 2 zl.

Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Nováků položil za grunt Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkového 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Nováků položil za g[runt] Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkové[ho] 2 zl. Ty ona sama přijala.
Pusté

Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest ten grunt s půl lánem roli Jírovi Hřívovi za 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jinší všelijaké povinnosti Jan Zachar, Valenta Kubů
SRSaN.
f 446a
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Martinovi Zákrskovi za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Kašpar Kopců a Václav Frantík slíbili rukou S.A N.

Pusté

Leta Páně 1648 za fojta Martina Šulíka týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunth požár Martinovi Starému z jednú čtvrtí roli za summu 5 zl, platiti ročně komu náležeti bude po vyjití třech let po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Novákh a Martin Šulík SRSAN. Druhá čtvrt pak od toho poloulání jest Ondrovi Manýšovému prodána.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt se čtvrtí roli Janovi Hrnčířovi za summu 5 zlm bez závdanku, platiti má ročně komu náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Bedrava, Vojtek Buchtík SRSAN.