Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 S[irotci] n[ebožtíka] Krištofa Blanaře

f 134a

Jest k tomu sirotek jeden, Tobiáš a Barbora mateř jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na půl podsedkuo 72 Štěpána Matěje Hulového zaplaceného náleží 16 zl. Ty jim půjdou, když prve jiní svou spravedlnost vyzdvihnou.
Na vinohradě v Šumědi zaplaceného 5 zl 20 gr. Ty jim půjdou, když Martin Kozel svou spravedlnost vyzdvihne, placení půl vínem.
Summa toho všeho statkuo učiní 21 zl 20 gr.
Z toho zaplaceno dluhuo lidem naporůzno, což se spravedlivě našlo a to ukázali, 4 zl.
Tak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo k rozdělení 17 zl 20 gr. To dělíc na dva díly, přijde každýmu na díl jeho po 8 zl 25 gr.

Barbora, mateř toho sirotka, z Štěpánem manželem svým ten statek ut s[upr]a koupila a díluo svého sobě na něm srazila
8 zl 25 gr.
A tak mimo poražení díluo svého zuostává Tobiášovi, s[irotku] svému, doplatiti díl jeho, totižto 8 zl 25 gr.
f 134b
Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato závdanku od Štěpána Huly 3 zl.
A za víno utržených peněz též přijato 1 zl.
Ty jsou vydány lidem za dluhy napřed psané.