Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Jana Kováře

f 453a

Letha [15]92 Jan Kovářů koupil jest grunth svůj s půl lánem roli od Martina Janečkové[ho] za 40 zl, na kderejž j[es]t závdanku a jedny peníze purgkrechtní sirot[kům] nebož[tíka] Bartoně Křižanového položil 4 zl. A zadržel jim 1 zl a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl sirot[kům] nebož[tíka] Bartoně Křižanového 24 zl.
A Václavovi Janečkovému náleží po nebož[tíkovi] Martinovi bratru jeho 11 zl. Z těch 11 zl sobě Jan Kovářů sraziti má při kladení peněz purgkrechtních, když sir[otci] nebož[tíka] Bartoně Křižanového svou spravedlnost vyberou, za slepice a vejce, kteréž týž nebož[tík] Martin na gruntě svém zadržel, 1 zl. A tak témuž Václavovi toliko 10 zl na vejš psaným gruntě náležeti bude. Ty jemu jíti mají, když vejš psaní sirot[ci] svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 2 zl.

Letha 1594 položil Jan Kovář za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl. Téhož letha položil zadržalých za grunth 1 zl.
f 453b
Letha [15]96 položil Jan Kovářů za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Kovářů za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Kovářů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Kovářů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Křižanové[ho] 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového Jan Kovář skoupil od Václava Janečkového na tomto gruntě, což zaplaceného měl 10 zl za hotový 1 zl. A tak týž Václav na tom gruntě nic nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 2 zl.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán podsedek ut s[upr]a pustej s půl lánem roli od fojta a starších Janovi Hulínskýmu za summu 12 zl, to co se za něj dopláceti zůstává, bez závdanku, platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bartošů, Macek Šašků, Jíra Urbánků, Bartoš Husáků, Vašek Ožehů, Petr Dvořák SRSAN.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Hulínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 1 zl.

Pusté místo

Leta 1615 fojt a starší prodali grunt z půl lánem roli zůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi Hulínském Martinovi Navrátilovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hynek a Tobiáš Polešovský SRSN.

Téhož leta svrchu psaného Martin Navrátil odňal od toho gruntu půl lánu roli a připojil ji k gruntu svému, na kterémž nyní jest, a to místo prodal za podsedek Janovi Štěpancových za summu 19 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, platiti má od leta 1616 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pyskatý a Martin Běhula SRSN.
f 454a
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Štěpancových položil za grunt peněz Martinovi Navrátilovi 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Štěpancových položil za za grunt Martinovi Navrátilovi 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Navrátil položil za roli Anně Bartoně Křižanového 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Navrátil položil za roli Zuzaně Bartoně Křižanového 1 zl.

Téhož letha Martin Navrátil prodal podsedek, kterýž od toho rolí odňal, Filipovi Němcovi za 12 zl bez závdanku, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Došků a Jíra Nováků SRSaN.
Pusté

Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa týž fojt s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli pustý Martinovi Sehradickému za summu 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní Jan Pechů, Martin Stehlík SRSN.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli to jest dvoum osobám, Jurovi Zapletalovi jednu čtvrt a Jurovi Novákovi druhou čtvrt, každému placení po vyjití tří let po 1 zl, za 5 zl. Odevzdán jim za volné. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Kašpar Kopec a Martin Zákrsek, Martin Uhlíř a Macek Vlků S.R.S.A N.