Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Klimenta Klobučníka

f 122a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 157 nadepsaný Kliment Klobučník ujal grunth svůj v dílu Zuzanny manželky své v sumě 70 zl. A tak jej zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Ten grun(t) odveden k správě ouřadu na rathauz.

Letha Páně 1666 dne 17.Februarii Václav Slavík majíce grunt svrchu psaný v užívání sobě neodevzdaný, takový za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodán jest Václavovi Vrbeckému za summu 70 zlm. Závdanku položil na summu prodajnou 1 zlm, placením ročně po 2 zlm k obci města Strážnice. Odevzdává se jemu za volný (a) svobodný. Rukojmě za zlepšení gruntu (a) všelijaké povinnosti Jan Dvořák, Václav Slavík S.R.S.a N.