Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunth Mikuláše Blanaře

f 437a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých purgkrechtních černejch v listu 199 nadepsaný Mikuláš koupil podsedek svuoj od Martina Mitmánka za summu hotovou, totiž za 4 R 15 gr.
A tak týž podsedek zaplacený a žádné[mu] v ničemž nezávadný jmá.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Klimků prodal podsedek ut s[upr]a, který měl vyfrejmarčený od Mikuláše Blanaře, Matějovi Mlýnovskýmu za summu 40 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu g[runtu] a povinnosti panské Mikuláš Chmelař, Jakub Hotař S.R.S.N.
Jíra Klimků odvedl na tomto gruntě Geršlovi Židu summy 38 R za dluh svůj. A tak on na tom gruntě nic nemá.
Ty peníze Geršl Žid prodal těch 38 R za hotových 5 R Bartošovi Písaři. A tak tu na tom gruntě Geršl Žid nic nemá.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Bartoš Písař prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Barvaldskýmu za summu hotových 6 R. Odevzdán za voln a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti J.M. Páně Matěj Němčický, Matěj Chorynský S.R.S.A N.
A tak má grunt zaplacenej.

Pustý
f 437b
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Plášek ač sám toho podsedku neměl v zápis uvedného, avšak jej zase prodal Janovi Vyskočilovi za summu 20 R. Zavdal jemu 1 R, platiti má ročně po 1 R.
Rukojmě za placení, stavení a opravu grut[u], povinnosti panské i obecní Václav Kašpara Matúšových a Pavel Emrich SRSN Platiti má počna letha 1618 a povinnosti ihned vykonávati.

[Pustý]