Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového

f 136a

Jsou k tomu sirotci dva, Jan a Kateřina.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Nápadu z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala, dědu jejich,
62 zl 11 gr 4 ½ den. Ty jim půjdou od leta 99 po 3 zl 22 ½ gr.
Více nápadu po n[ebožtíkovi] Filipovi Nedoťalovém, strýci jejich, v statku jeho 46 zl 13 gr 3 den.
Summa toho statkuo učiní 108 zl 25 gr ½ den.
Více mimo to náleží je[mu] vinohrad podli poručenství n[ebožtíka] Michala Nedoťalového v Gruntích.

Příjem a vydání:
Letha 98 z statkuo n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala z položených peněz od Jana Bartysova přijato 8 zl 15 gr 4 den.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťalového přijato 3 zl 10 gr.
Leta 99 z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala nápadu 3 zl 10 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato nápadu z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 2 zl 22 ½ gr.
Janovi dáno na díl jeho na šaty 1 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala nápadu 2 zl 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového vydáno Janovi na díl jeho na šaty 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala, dědku toho sirotka,
přijato 5 zl.
Janovi dáno z dílu jeho na šaty a chování jeho 2 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 5 zl.
f 136b
Jan a Kateřina zemřeli a dílův svých nedobraných po sobě zanechali summy 103 zl 25 gr ½ den, též vinohradu v Gruntích, který drží obec radějovská, na němž dopláceti jest 38 zl, placením podle ourody po 4 zl. Summa toho všeho 141 zl 25 gr ½ den.
Ta spravedlnost připadla na Dorotu, manželku Jana Bartysového, vlastní tetu jejich.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodův na dluh panský 13 zl 10 gr. Ty přijal Jan Mlynář na díl Doroty ženy své.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodův na dluh panský 12 zl 15 gr 4 ½ den. Ty přijal Jan mlynář na díl Doroty ženy své.