Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Václava Drlazných

f 461a

Letha 1592 Václav Drlazný koupil grunth svůj ze čtvrtí roli od Jana Tučkového za 35 zl, na kterejž jest závdanku a jedny peníze purgkrechtní témuž Janovi Tučkové[mu] i mateři jeho položil 4 zl. A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti po 2 zl témuž Janovi Tučkovi i mateři jeho má 31 zl.

Letha [15]94 položil Václav vejš psaný za grunth svůj Janovi Tučkovi a mateři jeho 2 zl.

Letha [15]96 Pavel Tesař koupil grunth svůj od Jana Husáka za 20 zl. Závdanku Pavel Tesař položil Janovi Husákovi a mateři jeho 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích Janovi a mateři jeho po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kučerků, Vaněk Řepa S.R.S.N.

Jakož jest tu spravedlnosti z gruntu vejš psaného náleželo Janovi Husákovi, tu spravedlnost jest pánům literátům strážnickým prodal za 4 zl, totiž 16 zl. A tak ten Jan Husáků více tu žádné spravedlnosti na tom gruntě nemá.

Letha 1598, 1599 a 1600, po ty tři leta tento grunt zuostával pustý.
f 461b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Tesař za grunt literátům strážnickým 1 zl.

Pusté místo

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Pavel Tesař za grunt svůj literátům strážnickým 1 zl.

Pusté