Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Václava Mydláře

f 124a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 63 nadepsaný Václav Mydlářů má grunth svůj od Petra Štyrletého za summu 80 zl koupenej. Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních i z skoupenejmi penězi do letha 93 vyplnil 33 zl a letha 94 zadržel 7 zl. Z kterejchžto 7 zl zadržalejch, když položeny budou, s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Gergele za víno povinné náležeti bude 5 zl a sirotkuom n(ebožtíka) Václava Komínka 2 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha 95 při Vánocích rok po roku po 7 zl dopláceti zuostává 40 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Václava Komínka mimo ty napřed psané 2 zl předních peněz náleží jim 26 zl.
Item s(irotkům) n(ebožtíka) Martina Kršáka na posledních penězích 14 zl.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Tobiáš Káčerek, Jíra Provazník, Ondra Brydů, Jan Kramář, Jan Polomský, Jíra Pernikář S R S A N R.
Ti sirotci Martina Kršáka po řemesle ševcovském vandrují.
f 124b
Ten napřed psaný grunth jest spustl, Václav Mydlář na něm hospodářem budouc nic neopravoval a na něm zaplaceného měl 33 zl, kterejžto grunth jest po smrti jeho opuštěný zase prodán Janovi Kršákovi za summu 47 zl. A tak ty peníze, které jest Václav Mydlář vyplacené měl, pro spuštění a neopravení téhož gruntu jsou sleveny, tak aby sirotci, což na tom gruntě, mají své spravedlnosti dojíti a Jeho Mil(osti) Pánu povinnosti i grunt opravovati mohl. Odevzdán je(mu) za volný a svobodný na rathauze při posudku letha 1595. Závdanku hned při odevzdávce položil 8 zl a ostatek platiti má od letha 96 při Vánocích pořadně po 7 zl. Rukojmě za placení (a) opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Pernikář, Ondra Brydů, Jíra Provazník, Jan Kramář S R S N.
Téhož letha 95 porazil sobě Jan na tom gruntě, což jemu náleželo 14 zl. A tak ještě dopláceti zůstává 26 zl.
Těch dvaceti šest zlatých j(es)t nadepsaný Jan Kršák odvedl s(irotkům) ne(božtíka) Václava Komínka na gruntě Bartoše Špaty, kteréž se od letha 96 z Rybář pokládati mají po 6 zl.
A tak grunth svůj zaplacenej má.

Ten grunt odveden k správě ouřadu na rathauz.

1717. Místo jest naprotiv Pavla Smaženky za domem Ignátze Nejezchleby k vodě.