Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Sirotci nebožt[íka] Martina Hazuky

f 120

Jest jich trý, Jíra a Kateřina a Zuzanna. Jíra ten své vůle užívá, Kateřina ta j[es]t vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Pavla Klimšového mimo zaplacení dluhu nebož[tíka] otce jejich 13 zl.
I nachází se, že mi[mo] prvnější splacení dluhu ještě Danielovi Židu do Strážnice se zaplatiti má 3 zl. A tak těm sirotkům nezůstává na oba díly toliko 10 zl. Ty peníze ještě nejdou.

Letha [15]98 jakož Jírovi s[irotku] náleželo dílu jeho 3 zl
10 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M. Pána obrácena, kteráž když půjde, má se k ruce panské po půl penězích vyzdvihovati. A tak ten s[irotek] tu spravedlnosti žádné nemá.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového vyhledalo se, že s[irotci] n[ebožtíka] Rumpála mají vyzdvihnouti od letha 1600 25 zl po 4 zl. Potom teprva sirotkom ut s[upr]a peníze půjdou.
Zuzanna nahoře psaná zemřela a spravedlnosti její, totiž 3 zl 10 gr, náleží Valkovi do Kněžduba, manželu jejímu, a zase po témž Valkovi připadla na Jana syna jeho též do Kněžduba.