Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunth Bartoně Košináře

f 442a

Ten nadepsaný Bartoň Košinář má grunth svuoj nákladem svým vnově vystavený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého fojt a starší předměstčí prodali podsedek svrchu psaný po n[ebožtíku] Bartoňovi Košinářovi Tomášovi Boleckýmu za summu 40 R. Závdanku položil 2 R, z toho dáno dluhu kostelníkům za vápno, které měl přivézti 24 gr, na pohřeb jeho naloženo 21 R 6 gr, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Eliáš Kateřinský, Jan Lukovský S.R.S:A N.
Z toho gruntu tito dluhové zaplatiti se mají:
Kostelníkům půjčených na vápno 4 R 6 gr.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Tomáš Bolecký za grunt kostelníkům 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Tomáš Bolecký za grunt 1 R.
Ten přijali Matyáš Strejčků a Nikodým Frozín, hospodáři kostelní.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš Bolecký za g[runt] na kostel strážnický 2 R.
Ty přijali Matyáš Strejčků a Blažek Mlčizna.

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina, s[irotek] n[ebožtíka] Bartoně Košináře, prodala podsedek svůj Jírovi Lhotskému za summu 36 R. Závdanku jí dal 1 R a ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Hřivnák a Jan Kunovský SRSN.
Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Lhotský položil Kateřině za grunt 1 R.
f 442b
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Lhotský položil Kateřině Benešce za grunt 1 R.
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Lhotský položil za grunt Kateřině Benešce 1 R.
Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Lhotský položil za grunt Kateřině Benešové peněz 1 R.

Pusté