Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Václava Krejčířového

f 477a

Letha [15]81 ten Václav Krejčířů má podle zápisu kněh starejch v listu 48 učiněného grunth z půl lánem roli koupenej, na němž se ještě dopláceti má 75 zl 15 gr.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným těmto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Ondry Martinákova 32 zl. Ty mají jíti teprve od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Slováka též náleží 31 zl. Ty jim jíti mají, když napřed psaní sirot[ci] svou spravedlnost vyberou též po 3 zl.
Item Dorotě, manželce Martina Jurového, též náleží 12 zl 15 gr. Ty bráti má, když sirot[ci] nebož[tíka] Jana Slovákových svou spravedlnost vyberou též po 3 zl.

Letha [15]94 Václav vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]95 položil Václav Krejčí půl peněz za grunth svůj
1 zl 15 gr, ostatek platiti má letha [15]96 při s[va]tý[m] Václavě.

Na ten kup nastoupil Macek Juráků a ujal jej v té summě, jakž nahoře dotčeno jest. A ten též platiti má od letha [15]96 po 3 zl. Ten Václav Krejčířů z gruntu svého utekl.
f 477b
Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti panské Vaněk Řepa, Vašek Ožehů, Jan Šašků S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Macek Juráků za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Macek Juráků za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Macek Juráků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Macek Juráků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového
3 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Macek Juráků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Macek Juráků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Macek Juráků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákova 3 zl.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Václava Rožkového ten grunt souce pustý od mnoha let fojt a starší prodali ten grunt s půl lánem roli, s loukami a jiným příslušens[tvím] k tomu g[runtu] Jurovi Šaškovi za summu 35 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1616 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a roboty, též stavení a opravy Jíra Černčický, Martin Rožků a Jan Štěpanců S.R.S.a N.

Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Šašek položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Šašek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka Ondry Martinákového 1 zl.

Pusté