Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového

f 142a

Jest k tomu jeden sirotek, Zuozana a Maruše mateř její druhá.
Našlo se spravedlnosti toto:
Na gruntě 59 Václava Vaňka Poslového i na vinohradě v Husí hoře zaplatceného 81 zl 15 gr. Ty jim jíti mají po 7 zl, když jiní nápadníci spravedlnost svou, kteří na tom gruntě mají, vyberou.
Vína 1 ½ bečky po 15 R za 22 ½ zl.
Summa všeho statku 104 zl.
Dluhu se našlo toto:
Petrkovi 5 zl.
Pinkusce Židovce 2 zl 20 gr.
Puchrýmu 3 zl.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhu 93 zl 10 gr. To dělíc na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po 46 zl
20 gr.

Příjem a vydání:
Leta 98 přijato peněz za víno utrženejch mimo splatcení dluhův 11 zl 10 gr. Ty sou vydány Maruši mateři na díl její.
Zuzanně sirotku náleží dílu jejího 46 zl 20 gr. Ten je[mu] zuostává na gruntě 59 Davida Zrovně.
f 142b
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Davida z Rovně za grunt 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla Bělíka místo Davida Zrovně za g[runt] 2 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Pavla Bělíka za grunt 2 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Pavla Bělíka za grunt 3 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Pavla Bělíka za grunt 4 zl. Ty přijal[a] Zuzanna na díl svůj.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla Bělíka za grunt 4 zl. Přijal ty peníze manžel Zuzanin na díl její.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla Bělíka za g[runt] 4 zl. Přijal je manžel Zuzanin na díl její.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového od Pavla Bělíka přijato za grunt 3 zl. Ty přijal muž Zuzanny na díl její.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Pavla Bělíka přijato za grunt peněz ročních 3 zl. Ty přijal muž Zuzannin na díl její.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Pavla Bělíka za grunt, které muž Zuzannin přijal 3 zl.
Více dáno Zuzanně, což za JM Pánem spravedlnosti vyšlé bylo, za což vzala 15 měř[ic] rži za 6 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Pavla Bělíka přijato za grunt a vydáno Zuzanninému muži 3 zl.