Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Sirotci ne[božtíka] Matěje Třískalového

f 139a

Jest jich štvero: Šimek, Martin, Kuna, Dorota a Zuzanna mateř jejich pátá.
Kuna, Dorota ty při mateři své zůstávají, Šimek a Martin ti z vůlí Jeho Mi[l]osti Páně v měst[ečku] Velké slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě zaplaceným ne[božtíka] Matěje Třískalového otce jejich, na kderémž Zuzanna, matka těch sirot[ků], spolu s Kunou a Dorotou zůstává 40 R 25 gr.
A zač se ten grunth zase prodá, do těchto rejster se to poznamenati má.
Více jim náleží peněz vyšlých z gruntu Jíry Sučanskýho, kteréž při právě zůstávají 14 R.
Více těm sirot[kům] náleží na vinohradě v Dolní hoře, kderýž Vávra Mozolů drží, jakž zápis kněh horenských v listu 109 to v sobě šíř obsahujíc zavírá 6 R 25 ½ gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 R 15 gr.
A mimo to mají na Janovi Plškovi z vinohradu 4 R. Ty jest povinen jim ku právu položiti.
Summa toho statku učiní 49 R 25 ½ gr.
To dělíc na 4 díly, dostane se každé[mu] na díl jeho po
12 R 13 gr 6 den.
Zuzaně mateři ukázáno na díl její v statku n[ebožtíka] Martina Vachňova, aby sobě vyzdvihla 10 R 18 gr.
f 139b
Letha [15]94 přijato od Vávry Mozolových za vinohrad 1 R.
Téhož letha přijato od Jana Plškových z vinohradu 2 R.
Od vkladu rejster dáno Václavovi písaři 7 gr 1 den.
Též dáno Janošovi Tvrdoňovi za dluh nebož[tíka] otce těch si[rotků] 2 R 22 ½ gr 2 ½ den.
Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 16 R, kteréž náležely Kateřině, sirotku zběhlému nebožšt[íka] Jana Martinových. Ty po čem jim jíti mají, při tychž sirotcích Martinových položeno najdeš.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Vávry Mozolový[ch] 15 gr.
Letha [15]97 přijato z vino[hradu] Mozolovýho 15 gr.
Ty jsou vydány Zuzaně, mateři těch s[irotků].
Více jí dáno 15 gr.
Letha [15]98 přijato za grunt závdanku od Jana Rabase 2 R.
Ty sou vydány na platy a dluhy.
Též přijato od Vávry Mozolového za vinohrad 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Vávry Mozolového za vinohrad 1 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Vávry Mozolového za vinohrad 15 gr.
Od Jana Rabasa přijato za g[runt] za rok 1599 1 R.
A z statku Jana Martinového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 1 R.

Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Rabasa 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana Rabasa za grunt 1 R.
Od Vávry Mozolového za vinoh[rad] přijato 15 gr.
f 140a
Z statku n[ebožtíka] Jana Martinového po s[irotcích] zběhlých podli odvodu přijato 2 R 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Srnova přijato od Jana Rabasa za g[runt] 1 R.
Od Vávry Mozolového za vinohrad 1 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Vávry Mozolového za vinohrad ostatní 1 R 10 ½ gr.
A tak vinohrad doplatil.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato od Martina Bánovského na místě Jana Plžka za vinoh[rad] 22 ½ gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Martina Bánovského za vinohrad 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Martina Bánovského za vinohrad 22 ½ gr.
A tak se z toho vinohradu doplatilo.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Bánovskýho za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od statku n[ebožtíka] Martina Janových podle odvodu 1 R 15 gr.
Kuna se zmrhala a spravedlnost její, kteréž náleželo 12 R 13 gr 6 den, jest k ruce J.M. Páně obrácena a po letech se vzydvihovati má. A což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zuostávalo těch 12 R 13 gr 6 den, jest z dluhu panského poraženo.
Šimek, Martin a Dorota zemřeli a dílů svých nedobraných odemřeli summy 19 R 27 gr 5 den. Ta spravedlnost připadla na Kunu n[ebožtíka] Staňka Třískalového jakožto strejčinou sestru jejich. Act[um] letha 1614.
Na to jí vydáno peněz hotových 1 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z statku n[ebožtíka] Jana Martinových podle odvodu 1 R.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře z statku n[ebožtíka] Jana Martinového podle odvodu přijato 1 R.