Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Dobiáše Hájka

f 447a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 79 nadepsaný Dobiáš Hájků koupil ten grunth svuoj od Zuzanny, zůstalej vdovy po nebožt[íku] Bartoňovi Křenovském, za summu 40 R.
Na to jest závdanku položil 5 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává summy 35 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Mikuláš Paša a Jozef Krakovskej S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Dobiáš vejš psaný za podsedek svůj
3 R.
Letha [15]95 položil Tobiáš za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Těch všech 6 R dány Zuzanně nahoře psaný.
Letha [15]96 položil Tobiáš Hájek za grunth svůj, kteréž Zuzanna nahoře psaná k sobě přijala 3 R.
Leta [15]97 položil Tobiáš Hájek za grunt svůj 3 R.
Ty přijala Zuzanna nahoře psaná.
f 447b
Letha 1598 položil Tobiáš Hájek za grunt Zuzanně Křenovské 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Tobiáš Hájek za grunt svůj Zuzanně Křenovské 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Tobiáš Hájek za grunt Tomášovi, muži n[ebožky] Zuzanny Křenovské 3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Tobiáš Hájek za grunt Tomášovi, muži n[ebožky] Zuzanny Křenovské 1 ½ R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Thobiáš Hájek za grunt Thomášovi Polákovi, muži n[ebožky] Zuzany Křenovské 3 R.

Letha a za předního konšela ut s[upr]a Thobiáš Hájek prodal podsedek svůj Šebestovi Šeredovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Bukovský, Thomáš Nechvalinský a Matěj Šašek S.R.S.A N.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Šebesta Bartošů prodal podsedek Pavlovi Peklovi za summu 28 R. Zavdal jemu 8 R, platiti má ročně po 2 R.
Rukojmě Pavel Černý a Ondra Vracovský SRSN.

Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Peklo položil za grunt peněz prvních 1 R.
Dán jest obci předměstské za dluh.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Peklo položil za grunt na obec předměstskou 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Peklo položil za gr[unt] na obec předměstskou 2 R.

Pustý