Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Višenky

f 145a

K tomu statku jest jeden sirotek jménem Kateřina a Babuše mateř její druhá.
Našlo se jim statku na níže psaných věcech toto:
Na podsedku 10 zaplaceného jest 79 zl.
Vinohrad v Husí hoře zaplacený za 40 zl.
Summa toho statku učiní 119 zl.
Z toho se dluhuo zaplatiti má těmto:
Davidovi Holomkové[mu] strejci dluhu 2 zl 15 gr.
Ondrovi Stoškovi za zákupenství 3 zl.
Summa všech dluhů 5 zl 15 gr.
A tak zůstává čistého statku po sražení dluhuov ut s[upr]a 103 zl 15 gr. To dělíc na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 56 zl 22 ½ gr.

Babuše mateř sirotka svrchu psaného ten výš psaný statek koupila za tu sumu nahoře psanou 119 zl. Z toho sobě napřed dílu svého porazila 56 zl 22 ½ gr. A tak mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti sirotčího dílu 56 zl 22 ½ gr a na dluhy ut s[upr]a 5 zl 15 gr, čehož učiní summy 62 zl 7 ½ gr. Platiti má, když se podsedek doplatí od letha 1604 po 5 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni jsou. Actum za fojta Jana Vděkového a ouřadu k němu toho roku přidaného leta 1599.
f 145b
Příjem a vydání:
Letaha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Spurného za grunt 2 zl 15 gr. Ty přijal David Holomek za dluh svůj.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Spurného za grunt 2 zl. Ty jsou dány nápad[níku] n[ebožtíka] Ondry Stožka manželce jeho dluhu na zákupenství.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana Spurnýho za grunt 4 zl. Z toho dáno Ondrovi Stožkovi ostatek dluhu
1 zl.