Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 S[irotci] n[ebožtíka] Urbana Syrového

f 128

Jest jich patero, Barbora, Dorota, Kateřina, Margeta, Kuna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Tomáše Gryzlového 20 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Šumberku, kterýž Jan Hynků koupil za 56 zl. Závdanku položil 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 3 zl.
Však z té summy Holomkovi Židu se vyplniti má nejprve
12 zl. A když Holomek Žid svých 11 zl vyzdvihne, potom se těm s[irotkům] peníze pokládati mají.
A z podsedku jim pokládati má od leta [15]98 po 1 zl a od leta 1602 po 2 zl.

Dluhův nachází se, kteréž jse z tohoto statku zaplatiti mají osobám těmto níže psaným, kromě Holomka Žida:
Pinkusce Židovce do Strážnice 2 ½ zl.
Davidovi Holomkovému 1 zl.
Znovu Holomkovi Židu 1 zl 24 gr.
Šalomounce Židovce 4 zl 12 gr.

Více jim náleží na podsedku Pavla Škořupa 24 zl. Ty se jim od letha [15]97 pokládati mají pořadně po 3 zl.

Letha [15]97 přijato od Pavla Škořupa za grunth 3 zl.
Od Tomáše Maštalíře závdanku přijato za podsedek 3 zl.
Za hřebici prodanou utrženo 1 ½ zl.
Holomkovi za vinohrad dáno 2 zl.
Sobotek dáno za rok [15]97 1 zl 22 gr.
Barboře dáno na doplnění podsedka Tomáše Maštalíře 1 zl.
Starším za dluh dáno 18 ½ gr.
f 128
Letha 1598 přijato z gruntu Tomáše Gryzle za grunt 2 zl.
Též přijato od Pavla Škeřupového za grunt 3 zl.
Též přijato od Jana Hynkova za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na dluh ut s[upr]a.
Pinkusce Židovce dodáno ostatek dluhu 1 zl 22 ½ gr.
Barboře Hloškové na doplacení podsedku dáno 1 zl.
Dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, kterýž se podle regimenu při spravování register našel, dáno 2 zl 7 ½ gr. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Pavla Škeřupového za grunt 3 zl.
Též přijato od Tomáše Gryzle za grunt 2 zl.
Též přijato od Jana Hynkového za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Staňka Hloškového dvojích peněz na doplacení podsedka 2 zl.
Sečtlo se toho všeho statku těmto sirotkom čistého mimo zaplacení dluhův sumy 74 zl 6 gr. To dělíc na 4 díly, přijde na každého i po Dorotě zemřelé po 18 zl 16 ½ gr.

Barboře, Markytě, Kateřině a Kuně dáno každé na díl její po 1 zl, učiní 4 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Tomáše Gryzle za grunt 2 zl.
Od Pavla Škeřupového za poloulání a grunt 3 zl.
Od Jana Hynkového za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno nápad[níkům] Holomka Žida za vinohrad ostatních peněz 6 zl. A tak jest již ten vinohrad doplacen.
Jakož Barboře náleželo dílu jejího dodati se 17 zl 6 gr, ty sobě Jan Hynků muž její na vinohradě Šumberku porazil. A tak ona díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.
Kateřině dáno na díl její peněz hotových 1 zl, Markytě též dáno 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Tomáše Gryzle za grunt 2 zl.
Od Pavla Škeřupového za grunt přijato 3 zl.
Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
f 129
Sečtení bedlivé tohoto statku a co který[mu] sirotku dodati náleží:
Markytě 14 zl 16 ½ gr, Kuně 17 zl 16 ½ gr, Kateřině 16 zl
16 ½ gr.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového dáno Kateřině na díl její 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Tomáše Gryzle za grunt 1 zl.
Od Pavla Škeřupového za g[runt] přijato 1 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl.
Kuně též dáno na její díl 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Tomáše Gryzle za grunt 2 zl.
Od Pavla Škeřupového přijato za g[runt] 3 zl.
Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 1 zl. Ten jest vydán Kuně na díl její.
Markytě dáno na díl její 2 zl, Kateřině též dáno na díl její 2 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Tomáše Gryzle za g[runt] 2 zl.
Od Pavla Škeřupového za g[runt] přijato 4 zl 15 gr.
Markytě dáno na díl její 2 zl, Kateřině též dáno 2 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato od něho dvojích peněz za vinohrad i za rok 1605 po 1 ½ zl – 3 zl. Ty přijala Kuna na díl svůj.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův na dluh J.M.Pána těmto sirotkom 4 zl. Ty přijala Kuna na díl svůj a dáno jí obilí za ten dluh.
Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 3 zl. Z toho dáno Kuně na díl její 1 zl, Kateřině 1 zl, Markytě 1 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato [od] Jana Remšového na místě Tomáše Gryzle za g[runt] 1 zl.
Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 1 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině 20 gr, Markytě též dáno 20 gr.
f 129
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Remšového za grunt 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině 20 gr, Markytě 20 gr.
Jakož náleželo Kuně na vinohradě Jana Hynkového v Šumberku dílu jejího 5 zl 8 gr a Markytě tolikýž 5 zl 8 gr, ty jest od nich skoupil Jan Hynků. A tak ještě bude zuostávat za ten vinohrad Kateřině do Strážnice 5 zl 8 gr.
Od Jana Hynkového přijato za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. Ten přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jana Remšova za grunt 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině 20 gr a Markytě též dáno 20 gr.
Z gruntu p[ana] Adama Žamberka přijato ostatních peněz, což ještě náleželo, 15 gr. Z toho dáno Kuně 5 gr, Kateřině 5 gr, Markytě 5 gr.
Od Jana Hynkového přijato za Šumberk 1 zl. Přijala jej Kateřina na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Remšového za grunt 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině
20 gr a Markytě též 20 gr.
Od Jana Hynkového přijato za vinohrad v Šumberce 1 zl. Ten přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Remšového za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině 20 gr a Markytě též 20 gr.
Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 1 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Jana Hynkového za vinohrad posledních peněz 1 zl 8 gr. Ty přijala Kateřina na díl svůj.

Jakož náleželo na tom vinohradě Margetě dílu jejího dovzíti, což jí koliv tu náleželo se v registřích vyhledati mělo, to jest prodala Janovi Hynkovému za dvě měřice rži a tak tu nic nemá.
A tak ten statek zouplna za grunt i za vinohrad doplacený jest.