Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Jana Hejvolkové[ho]

f 41a

Letha Páně 1593 Jan Hejvolků koupil podsedek se štvrtí roli, z dobytkem i jiným k tomu příslušenstvím od fojta a starších za 41 zl a platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. Ty všecky peníze náleží Václavovi, sirotku nebož[tíka] Matouše Hajvolka.
Letha [15]94 Jan vejš psaný položil za podsedek svůj peněz purgkrechtních sirot[kovi] nadepsaným 3 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hejvolka půl peněz za podsedek 1 ½ zl a ostatek položiti má o s[va]tým Václavě letha [15]96.
Letha [15]96 položil Jan Hejvolka za grunth 4 ½ zl.
Letha [15]97 položil Jan Hejvolka za grunth 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Hejvolka za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Hejvolků za grunth svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Hejvolků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolka 3 zl.
f 41b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Hejvolků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolky 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Hejvolků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolky 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Hejvolků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolky 2 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Jan Hejvolků prodal podsedek se čtvrtí roli Vaškovi Škrachovýmu za sumu 60 zl bez závdanku a platiti má od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jan Mikulášů, Vašek Vlků, Martin Hynků, Pavel Rožků S.R.S.N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil za podsedek Vašek Škrachových na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 3 zl.

Letha 1607 za fojta Jana Hynkového Vašek Škrachových prodal podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli Mikulášovi Tomkovýmu za
60 zl bez závdanku. A což měl týž Vašek Škrachů zaplaceného, totiž 3 R, ty jest Mikulášovi Tomkovýmu pustil, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škeřupů, Jíra Urbánků R S A N.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Mikuláš Tomků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 1 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Lišky položil Mikuláš Tomků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 1 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Mikuláš Tomků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky i za 1610 2 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Mikuláš Tomků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 2 zl.

Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Mikuláš Tomků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvoly 2 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Mikuláš Tomků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Tomků položil za grunt peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolky 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Tomků položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 2 zl.
f 42a
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Tomků položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Tomků položil za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolky 2 zl.

[Pusté]

Letha 1634 za fojta Pavla Momáňa koupil ten grunt od ouřadu a starších grunt požár za summu Jíra Cihlář 14 zl bez závdanku, placení rok po roku po 1 zl. Rukojmě za stavení a placení gruntu a povinností odbejvání vrchnosti a obci Jiřík Vykoukal, Martin Kučerek SRSAN.

Letha 1639 za fojta Jana Pechova ten svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli ujal v tej summě jakž zápis jest Jan Rožškův za 14 zl, placení poročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinností všelijakých panských i obecních Jura Vykoukal, Jura Matoušků S.R.S.A N.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jan Roškův ročních peněz 1 zl k obci tvarožnolhotský.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového položil položil Jan Rošků za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec tvarožnolhotská.
Letha 1645 za fojta Martina Šulíka Jan Rošků položil za grunt svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec tvarožnolhotská.
f 42b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest ten grunt ze čtvrtí roli Tomášovi Lipovi za summu 10 zlm bez závdanku, platiti má komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Šmach, Jakub Jurčeků SRSAN.