Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Pavla Holých

f 51a

Letha Páně 1572 podle zápisu knih starých sirotčích červenejch v listu 18 nadepsaný Pavel koupil ten grunt i z řekou po nebožt[íku] otci svém za summu 60 zl, tu summu jest všecku i s poražením dílu svého vyplatil. A tak žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky prodán podsedek z řekou, zůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Holým, Johance, pozůstalé vdově po něm, za summu 90 zl. Místo závdanku srazila sobě dílu svého 35 zl 5 gr 4 den a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého sirotkům summy 54 zl 24 gr 3 den, placením od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoloměj Šlechta, Daniel Mazánků S.R.S.A.N.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položila Johanka za podsedek a řeku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.

Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře prodali rybáři a plesník řeku ut s[upr]a řeku ze všemi pasekami, kteréž k ní od starodávna přináleží, Samuelovi Nymburskýmu za summu 90 zl. Závdanku položil 6 zl 15 gr, ten přijal Daniel na díl Johanky na dluh její, kterýž jemu dlužna byla, ostatek platiti má od letha 1606 při Vánocích po 5 zl.
f 51b
Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a placení Jan Ráček, Zachariáš Bílků S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne ut s[upr]a.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta Samuel Nymburský z tohoto gruntu ušel a jest s dovolením vrchnosti puštěn Floriánovi Budínskýmu na tu summu a placení, jakž napřed doloženo jest, aby jej sobě doplatil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ráček, Lukáš Všetečka S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Florián Budínský za podsedek a říku 2 zl. Ty sou dány do statku neb[ožtíka] Pavla Holého.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Florián Budínský za podsedek a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florián Budínský za rok 1610 dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 8 zl.

Letha 1612 za plesníka Vácslava Koudelky Florián Budínský prodal grunth svůj i s říkou Adamovi Čudnekovi z Bohumína za summu 90 zl. Závdanku jemu [dal] 19 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha 1612 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za opravu i povinnosti JM Páně Martin Pikhart, Staněk Opavský S.R.S.N.

Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položil Adam Čudnek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 3 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Adam Čudnek na s[irotky] n[ebožtíka] za g[runt] 7 zl.
Leta 1614 za plesníka Floriána Fitule Adam Čudnek položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Leta 1615 za téhož plesníka Adam Čudnek položil za grunt
5 zl.
f 52a
Leta Páně 1615 den památný svaté panny Kateřiny Adam Čudnek Bohumínský prodal grunt svůj s říkou Janovi Svobodovi za summu 90 zl. Závdanku dal jemu Jan 15 zl, placením ročně po 5 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, placení povinnosti panské i obecní Šimon Hrázný a Jan Fitule S R S N. Stalo se s povolením pana ouředníka za plesníka Floriána Fitule.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Jan Svoboda položil za grunt a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody týž Jan Svoboda položil za grunt svůj a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Letha 1618 Jan Svoboda za svého plesnictví položil za grunt svůj a říku na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Holýho 5 zl.

Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho prodán jest grunt požár z říkou, pozůstalou po n[ebožtíku] Janovi Svobodovi, za summu 90 zl bez závdanku a platiti ji má po
4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní Daniel Malířů a Matěj Vinkule S.R.S.a N.

Letha 1625 za plesníka Václava Lipenskýho týž plesník s povolením pana ouředníka prodal jest tento grunt požár s řekou po nebo[žtíku] Janovi Svobodovi zůstalý Jiříkovi Koblížkovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti má při každých posudcích po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu, povinnosti panské i obecní Jan Zachariáše Macháčkového a Václav Šnobl S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek položil za gr[unt] a říku peněz ročních 4 zl 15 gr. Ty přijal Petr Hodoňský na díl manželky své.
Leta 1632 za plesníka Václava Lipnického Jiřík Koblížek položil Petrovi Hodoňskému za gr[unt] a říku 3 zl.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek položil Petrovi Hodoňskému za gr[unt] a říku 1 zl 15 gr.
f 52b
Letha 1634 za Václava Lipenského, plesníka ut supra, Jiřík Koblížek položil Petrovi Hodoňskému za řeku a grunt peněz ročních, kteréž on přijal, 1 zl 15 gr.

Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Jiřík Koblížek položil Petrovi Hodoňskému za grunt a řeku 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Jiřík Koblížek položil Petrovi Hodoňskému za grunt a řeku 1 zl 15 gr.
Letha 1637 za plesníka Václava Lipnického Jiřík Koblížek položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty přijala Zuzana, manželka Jana Kučery s Petrova.
Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského Jiřík Koblížek položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty přijala Zuzana, manželka Jana Kučery s Petrova.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jiřík Koblížek položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty jsou přijaly Zuzana, Kateřina, Anna, každá po 15 gr.
Letha 1640 za plesníka Ondřeje Jana Macháčkového Jiřík Koblížek položil za grunt a řeku 1 zl 15 gr. Ty jsou Ondra, Patr a Jan Koláček po 15 gr přijali.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek položil za gr[unt] a řeku 1 zl 15 gr. Ty jsou Ondra Eliášů, Petr Hodonský a Jan Koláček po 15 gr přijali.
f 53a
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Koblížek položil za gr[unt] a řeku peněz ročních 3 zl. Ty přijala Zuzanna Kučerka 1 zl 15 gr a Ondra Eliášů 1 zl 15 gr.

Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského z povolením pana Jana Kluga z Erenwaldu, ten čas ouředníka panství strážnického, prodán jest grunt z řekou a pasečkou Martinovi Manekovi za summu 70 zl. Závdanku položil 15 zl, kteréžto peníze Bartl Peca přijal, placení ročně komu náležeti bude po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kršňák a Mikuláš Chudý S R S A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Maneka peníze roční
1 zl 15 gr. Takové přijal Ondra Eliášů z Petrova.