Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci nebožtíka Jana Duchkového

f 15a

Jest jich dvý, Kače, Zuzanna a Margeta mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu Ondry Řehušova a z vinohradu v Husí hoře, kterej Jakub Hanzlů drží, do letha [15]93 peněz vyšlejch 52 zl 15 gr.
A ještě mimo ty vyšlé náleží na tom vinohradě dopláceti od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl – 56 zl.
Týž náleží na gruntě Ondry Řehuše dopláceti od letha [15]94 8 zl. Ty má takto položiti: letha [15]94 6 zl a letha [15]95 2 zl.

Vydáno z té hotové summy:
Item Margetě, mateři těch sirot[ků], dáno podle sečtení 30 zl.
A mimo to zůstává na ty sirot[ky] při právě hotových peněz 22 zl 15 gr.
A tak mateři těch sirotkuov ještě příde doplniti dílu jejího 8 zl 25 gr.
A na sirot[ky] též bude náležeti každému po 38 zl 25 gr.

Letha [15]93 přijato od Ondry Řehuše za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]94 přijato od Jakuba Hanzlovýho za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Margetě, mateři těch sirot[ků] 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Ondry Řehuše za grunt peněz purgkrechtních 2 zl.
f 15b
Téhož leta přijato od Hanzle za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán za dluhy nebož[tíka] otce jejich.

Více tomu sirot[ku] Kateřině náleží, jakž níže poznamenáno, toto:
Duchna 1 Prostěradlo tenké 1
Peřina 1 Plachetka oděvací tenká 1
Polštář 1 Čepice popelicí 1
Cícha konopná 1 Kabátek šamlatovej 1
Plachta koudelná 1 Roušek[!] velká 1
Rukávce tenký 2 Skříně 1
Letnice tenká 1 Truhlice 1
Fěrtoch tenký 1 Plátna 1 ½ lokte
Fěrtoch konopný 1 Konopí kyty 2

To všecko Škrabalka v moci své majíc, tomu sirotku dochovati má. Též více jedna měřice rži 1 zl.
Více hotovejch peněz v truhlici bejti má, které se z vinohradu Fryzáku položily, 1 zl 15 gr.
Za krávu a šaty na Mikolášovi Bartysovi 3 zl 14 gr. Ty se je[mu] letha [15]96 položiti mají.

Letha [15]96 položil Jakub Hanzlů za vinohrad 1 R.
Více přijato za krávu a šaty od Mikoláše Bartysového 3 zl 14 gr.
Letha [15]97 přijato od Hanzle za vinohrad 3 zl.
Letha 1598 přijato od Hanzle za vinohrad 3 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Hanzle za vinohrad 3 zl.
Téhož letha ut s[upr]a Škrabal všecky šaty svrchu psané, Kateřině s[irotku] náležité, k opatrování odvedl Ondrovi Nožičkovi a mají je vydati, když toho potřebovati bude.
f 16a
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jakuba Honzova za vinohrad 3 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jakuba Honzova za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Davida Holomka na místě Jakuba Honzova za vinoh[rad] 3 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její a dány sou šerhovi od vězení.
A což více spravedlnosti jí náleželo, ta jest na Jeho [Mil]ost Pána obrácena pro její neřádné se ve dvoře strážnickým panským, když za husopasku byla, chování, kteréžto spravedlnosti našlo se 35 zl 25 gr.
K ruce J.M.Páně na těch 35 zl 25 gr přijato po Kateřině, s[irotku] zběhlým, 27 zl 14 gr.
Leta 1612 za fojta Viktorina Podolskýho jakož zuostávalo na dluhu za J.M.Pánem vyšlé spravedlnosti 22 zl 15 gr, ta jest z dluhu panského poražena.
Leta 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Davida Holomka Žida za vinohrad 4 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Davida Holomka zadržalých peněz za Husí horu 27 zl. A tak ten vinohrad doplatil. Tych 27 zl přijala Kateřina na díl svůj.
Vyhledalo se podle register, že jest na JM Pána přebráno peněz tomuto s[irotku] náležejících 8 zl 5 gr.
Ta Kateřina JM Pána i pana ouředníka nejednou zaměstknávala, až i leta 1620 při památce Hromnic JM Pánu suplikovala, ale jest jí odpověď dána, že jí nic nenáleží. A tak jí poručeno, aby více zaneprázdnění nečinila.