Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci nebožtíka Martina Mokroše

f 16

Jest jedna Lida, ta při mateři svej zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě, roubanici a vinohradě Veselé hoře, kterýž Daniel Mokroš drží, 61 zl 18 gr. Na to jest hotovejch při právě 6 zl a zadržalých za tímž Danielem Mokrošem zůstává 7 zl a ostatek se jí od letha 1594 při Vánocích z gruntu, roubanici a vinohradu výš psaného pokládati má po 4 zl.

Letha [15]94 přijato od Daniele Mokroše za statek napřed psaný 4 zl. Ty v truhlice zůstávají, sou vydány Lidě na díl její.
Letha [15]95 přijato od Daniele Mokroše za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 zl. Z toho dáno Lidě na díl její 1 zl.
Letha P[áně] [15]96 přijato od Daniele Mokroše 2 zl. Dáno Lidě na díl její letha [15]96 5 zl.
Letha [15]97 přijato od Daniele Mokroše za grunth 4 zl. Ty sou vydány Lidě na díl její.
f 16
Letha 1598 přijato od Daniele Mokroše za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Lidě na díl její 3 zl a z vyšlých peněz 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Václava Šimoncova za vinohrad 1 zl.
Též přijalo od Daniele Mokroše za vinohrad 3 zl.
Ance Nejedlé dáno položený za vinohrad od Šimonce 1 zl.
Lidě dáno na díl její s položených peněz za vinohrad 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Daniele Šimoncova za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Anně Nejedlé za vinohrad, neb nebyl doplacen a jí ještě na ně[m] náleželo
1 zl. A tak na tom vinohradě nic nemá.
Lidě dáno na díl její, které ona přijala 1 zl.
Od Daniele Mokroše za grunt přijato 1 zl 20 gr. Přijala je Lida na díl svůj.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Daniele Mokroše za grunt a vinohrad 1 zl. Platiti má za sám grunt Jakub Kaváň.
Lidě na díl její vydáno, které přijal muž její 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Večeře za grunt 4 zl. Ty sou vydány Lidě do Veselské Lhoty na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato z gruntu Jíry Večeře za g[runt] 4 zl. Ty sou vydány Lidě do Veselské Lhoty.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Večeře za grunt 2 zl. Zuostávají při ouřadu, jsou vydány do Lhoty ut s[upr]a.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Večeře za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Lidě do Lhoty Veselské.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcova přijato od Jíry Večeře za grunt 2 zl. Ty sou vydány Lidě do Lhoty Veselské.
f 17
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jíry Večeře za grunt 1 zl. Ten přijala Lida do Lhoty Veselské.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Večeře za grunt jeho 1 zl. Přijal jej Lidin muž do Veselské Lhoty.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Večeře za grunt 1 zl 15 gr. Ty jsou dány Lidě do Veselskej Lhoty, přijal je muž její.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Večeře za grunt přijato 2 zl. Ty sou dány Lidě do Lhoty Veselské, kteréž muž její přijal.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jíry Večeře za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány do Lhoty Veselské muži Lidinému.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jíry Večeře přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány muži Lidinému do Lhoty Veselské.