Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pecového jinak Zmrzlého

f 13a

Jest k tomu jeden Jan a Dorota mateř jeho druhá.
Ten Jan jest malý a při mateři své zuostává.
Vyhledalo se jim statku na níže psaných věcech toto:
Item na říce a dvouch vinohradech v Růženné hoře zaplaceného 80 zl 20 gr.
Item peněz hotových 103 zl.
Item na Jiříkovi Jelínkovi, kožišníkovi na předměstí strážnicském, 13 zl 20 gr.
Item jedna bečka vína za 38 zl.
Item dluhu v Velké 5 zl.
Item na štěpnici za Starým městem 10 zl.
Summa toho statku učiní 250 zl 10 gr.
Na to jest dluhů po n[ebožtíku] otci jejich zuostalých splaceno 58 zl 1 gr.
Sejmouce ty dluhy, zuostává čistého statku 192 zl 9 gr.
Dělíc tu summu na dva díly, učiní na každý díl po 96 zl
4 gr 3 ½ den.
f 13b
Ten všecken statek mateř totiž Dorota toho sirotka v summě ut s[upr]a jest k sobě přijala a dílu svého v tom 96 zl
4 ½ gr srazila. A tak ještě dopláceti zuostává témuž sirotku od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 2 zl totiž summy 82 zl 14 ½ gr dotud, dokudž sirotkuom Machalcovým sunmma jejich se nevyplní, a když se jim vyplní, tedy tomu sirotku zase potomně rok po roku platiti má po 10 zl. Rukojmě za placení toho statku Martin Štoček, Jan Jidášků, Lukáš Rybář, Dobiáš Lánský S R S A N R.
A jakož tomu sirotku náleží na Jiříkovi Jelénkovi, kožišníkovi na předměstí strážnicském, 13 zl, na to jest za předměstským ouřadem na hotově 6 zl.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Jiříka Jelénky z předměstí 6 zl 10 gr. Z toho dáno Janovi na učení do školy 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedl[nosti]
3 zl 10 gr. Ty přijal Jan od učení řemesla a dáno obilí.