Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Jana Urbancového

f 557a

Letha 1591 Jan Urbancuov koupil grunth svůj z půl lánem roli, z osetím a jiným k tomu příslušenstvím, též z vinohradem v Dobrý hoře za 270 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purgkrechtních též i s poraženým dílem Kateřiny manželky své vyplnil až do letha [15]93 87 zl 1 gr 5 ½ den a ještě dopláceti zůstává sirot[kům] nebo[žtíka] Pavla Pavliše, jakž o tom v rejstřích položeno jest, 182 zl 28 gr 1 ½ den, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl. Na tu sumu jest položil dotčený Jan Urbancuov 5 zl, kterýž fojt a starší přijali.
Letha [15]94 položil Jan Urbancuov za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Jan Urbanců za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 6 zl.

Téhož letha [15]95 Jan Urbanců nahoře psaný prodal grunth svůj se vším, což na tom gruntě zaplaceného měl kromě vinohradu z půl láne[m] roli, se třema koňmi, vůz, pluh, brány i jiný[m] hospodářstvím, též i z polovicí osetím ozimým Janovi Žahourovi, aby z něho sirot[kům] nebož[tíka]
f 557b
Pavla Pavliše summy vyplatiti má 170 zl 28 gr 1 ½ den, ty pokládati má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 6 zl. Rukojmě za placení gruntu [a] povinnosti panské Mikoláš Nejedlíček, Jíra Polešák, Jan Vřava, Jan Urbanců S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jan Žahour za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]97 položil Jan Žahour za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 zl.

Téhož letha [15]97 prodán grunth od Jana Žahoura s tím se vším příslušenstvím za summu dotčenou 170 zl 28 gr 1 ½ den, tak jakž jej sám v užívání a ukúpený měl, Václavovi Ocasovi. Na kterejžto grunth jest Václav Ocas Janovi Žahourovi zavdal
5 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 6 zl. Rukojmě zastaviti má.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Ocas za lonský rok [15]98 a letoších za rok [15]99 za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pavliše 12 zl.
Leta 1600 za fojta Jakuba Ondračkového prodán grunt od ouřadu pozůstalý po n[ebožtíku] Václavovi Ocasovi z půl lánem roli, ze 2 koňmi, s vozem, s pluhem a z bránou a z osetím Janovi, synu téhož Václava Ocasa, za sumu 170 zl 28 gr 1 ½ den bez závdanku a platiti má od leta 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Sotur, Janek Gerla.

f 558a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového fojt a starší prodali grunt s půl lánem roli, z kteréhož Václav, syn n[ebožtíka] Ocasa, ušel, se vším k němu příslušens[tvím] Martinovi, synu n[ebožtíka] Pavla Pavliše, za summu 170 zl 28 gr. Z toho sobě místo závdanku srazil dílu svého otcovského i po Mikulášovi bratru jeho a Johance a Ance, sestrách zemřelých summy 56 zl
19 gr 2 ½ den. A tak zůstává dopláceti 114 zl 8 gr 6 den, placením při každých Vánocích od letha 1604 po 4 zl až do zaplacení té summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Martin Pavlišů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pavliše 4 zl.

Pusté místo

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce Jíra Podhorskej pojmouc sobě za manželku sestru Martina Pavlišovýho, ujal tento požár a což na něm náleželo na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pavliše i také Martinovi Pavlišovýmu zaplacených peněz, to všecko sobě sráží. A tak ten gr[unt] má zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší nahoře psaný grunt z půldruhé štvrti roli po Martinovi Pavlišovi Janovi Kolenému za summu 6 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Záchvěj a Jura Záchvěj S.R.S.a N.R.