Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Sirotci nebožt[íka] Bartoně Horčice

f 211a

Jest jich dvý, Pavel a Jan a Kateřina mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina Slížka
15 zl. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 6 zl.
A mimo to ještě nic vyšlého při právě nemají, ty peníze ještě nejdou.

Letha [15]94 a [15]95 přijato od Martina Slížka za grunth dvojích peněz po 6 zl – 12 zl.
Z toho dáno za dluhy nebožt[íka] otce jejich 11 zl 25 gr a při právě v truhlici zůstává 5 gr.
Letha [15]96 přijato do truhlice od Martina Slížka 3 zl.
Dáno Pavlovi na díl jeho 3 zl.

A tak ti sirotci tu nic nemají.