Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 S[irotci] n[ebožtíka] Filipa Nedoťalového

f 147a

K tomu statku jsou tito nápadníci: Dorota, sestra téhož Michala, dítky od Jana, bratra jeho splozené a dítky od Martina, bratra jeho splozené, kterýmž jest týž Michal vlastní strejc.
Našlo se toho statku na těchto věcech:
Na vinohradě v Gruntích zaplaceného se nachází 18 zl.
Roubanice činžová v Střešňovci za 1 zl.
Kráva z teletem za 4 zl.
Dobytka svinského za 1 zl 15 gr.
Vína 7 věder za 10 zl 15 gr.
V Kněždubě po n[ebožtíkovi] Večeřovi nápadu zůstává podli vyhledání 106 zl 28 gr.
Summa všeho statku učiní 141 zl 28 gr.

Toto se z toho dluhuo zaplatiti mají:
Viktorinovi ševci do Strážnice 2 zl dáno.
Janovi Kavkovi do Strážnice za hrách 12 gr dáno.
Janovi Vděkovi za víno 5 gr 4 den dáno.
Summa dluhu učiní 2 zl 17 gr 4 den.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo 139 zl 10 gr 3 den. To dělíc na 3 díly, přijde na každý díl po 46 zl 13 gr 3 den.

Dorota, sestra výš psaného Michala, přijala na díl svůj vinohrad v Gruntích, roubanici v Střešňovci, dobytek svinský a kravský, vína 7 věder v summě 35 zl. Zůstává ještě dovzíti
11 zl 13 gr 3 den.
f 147b
Těch 11 zl 13 gr 3 den Janovi Bartysovému, muži Dorotinému, jest odvedeno na statku Večeřové[m] v Kněždubě. Má je sobě vyzdvihovati od leta 1599 po 4 zl až do vyjití tej sumy.
Dítkám od Jana Nedoťalového, strejcom jeho, náleží dílu jejich 46 zl 13 gr 3 den.
Dítkám od Martina Nedoťalového, strejcom jeho, náleží dílu jejich 46 zl 13 gr 3 den.
Summa což se těm dvojím nápadníkom dodati má, učiní 92 zl 26 gr 6 den.
Ta summa jim náleží v Kněždubě na statku n[ebožtíka] Mikuláše Večeře. Ty jim jíti mají takto: od letha 1602 přijde 2 zl a potom po 4 zl až do vyplnění.
Jakož s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Nedoťalového v Kněždubě náleželo v statku Mikuláše Večeře 46 zl 13 gr 3 den, ty peníze nápadem přišly na Dorotu, manželku Jana Bartysového, jakožto tetě vlastní. Act[um] letha 1600 za fojta Jana Rezko[vého].