Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Mikuláše Baše

f 452a

Ten nadepsaný Mikuláš koupil podsedek svuoj od Jana Baše bratra svého vnově vystavený za summu hotovou, totiž 7 R.
A tak ten podsedek zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
[Pustý]

Letha Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Baše prodal požár svůj Kryštofovi Rudecskému za hotovejch 3 R 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Jura Vrabl a Mikuláš Baše SRSN.
Ten Kryštof Rudecký umřel, zůstala po něm manželka ze třema dětmi, kteřížto děti i s matkou z dobrovolného se snešení a s dobrým rozmyslem pustili ten grunt Valentovi, bratru a synu svému za 20 R. Na něm sobě srazil dílu svého 5 R, zůstává doplatiti 15 R, platiti má od letha 1617 po 1 R, Valenta pak uvolil se Annu matku svou do smrti při sobě chovati.
Rukojmě Jakub Tesař a Pavel Černý SRSN.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Rudecký položil za grunt svůj mateři své peněz 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Rudecký položil za gr[unt] svůj mateři své 1 R.

Pusté