Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Pamět z statku Jana Švirgy z Kněžduba

(vložený list 1a)

Alžbětě, sirotku po tom Janovi Švirgovi otci jejím zůstalému, i po mateři a Dorotě sestře jejích zemřelých, náleželo spravedlnosti po zaplacení dluhův i co jest za víno utrženo 471 zl 10 gr.

Kterážto spravedlnost na těchto věcech se nachází:
Na chmelinci za svodnicí a dvou loukách při hrázi, též zahradě u uličky p[anu] Jeremiášovi Michálkovi prodaných
100 zl. Za to vše a cokoliv měl od letha 1609 po 8 zl platiti, však až dosavad nepoložil nic a tak zůstává předně 100 zl.
Na vinoh[radě] v Fryzáku Okénkovským 22 zl 2 den, ten drží Jan Mlynářů. Zaplaceno 8 zl, zůstává 14 zl 2 den.
Na vinoh[radě] v Fryzáku Šilhanovském 30 zl 1 den, ten drží Martin Sedalů. Zaplaceno 9 zl, zůstává 21 zl 1 den.
Na vinohradě v Veselé hoře 100 zl. Zaplaceno 26 zl, zůstává 74 zl.
Na zahradě Vrbecké Václavovi Šimuncovi prodané 25 zl. Zaplaceno vše.
Dluhu na Bartoňovi Režným 3 zl. Nezaplatíc zůstává.
Dluhu na Janovi Remšovi 15 zl. Zaplaceno 56 zl, zůstává
10 zl.
Dluhu na Bartošovi písaři 29 zl 15 gr. Zaplaceno 14 zl
22 ½ gr, zůstává 14 zl, ty má zaplatiti Smetánka.
Dluhu na Zachariášovi Bílkovi ze Stráž[nice] 24 gr. Nazaplatíc zůstává.
Dluhu na Matyášovi Prahenusovi 60 zl. Zaplaceno 15 zl, zůstává 45 zl.
Na gruntě 75 Mikuláše Šimůnkového 3 zl. Zaplaceny, kteréž přijal Václav Šimunec.
Na gruntě 11 Vaňka Slováka 13 zl 15 gr. Zaplaceno.
Na podsedku 86 Jana Kladivy 15 zl. Zaplaceno 6 zl, zůstává 9 zl.
Dluhy na p[anu] Janovi Čačkovi 25 zl. Zaplaceno.
Včely troje za 2 zl zemřely.
(Další tři řádky textu odtrženy.)
(vložený list 1b)
Zůstává se jí k dobírání 407 zl 29 gr 3 den.

Ty se jí takto nacházejí:
Na chmelinci za svodnicí a dvou loukách při hrázi, též zahradě u uličky, kteréž sou panu Jeremiášovi Michálkovi prodaný, 100 zl.
Na vinohradě Okénkovským v Fryzáku Martina Sedalového
14 zl.
Na druhém vinoh[radě] v Fryzáku Šilhavovským Jana Mlynáře 21 zl.
Na vinoh[radě] v Veselé hoře 79 zl.
Na podsedku 86 Václava Galáže 9 zl.

Na Bartomovi Režným dluhu 3 zl.
Na Janovi Remšovi dluhu 10 zl.
Na Bartošovi písaři dluhu, kterýž nápadníci nebo[žtíka] Václava Smetánky z Veselí zaplatiti mají, 14 zl 22 ½ gr.
Na Zachariášovi Bílkovi z Stráž[nice] dluhu 24 gr.
Na Matyášovi Prahenusovi dluhu 45 zl.
Na nápadnících [náhrady], což jest na podsedku 86 škodováno, k splacení náležitých 6 zl.
Peněz za JMP vyšlých zůstává 132 zl 11 ½ gr, z kterýchž na díl její přináleží i s těmi 6 zl, což jest na tom gr[untě] 86 škodováno, kteréž od 4 nápadníků navráceny bejti mají, 111 zl 12 gr 6 ½ den. Summa 392 zl 3 gr 3 den.
(Poznámka k textu na třech spodních řádcích odtržena.)
(vložený list 2a)
Pamět do téhož statku Jana Švirgy

Kateřině a Babuši na díly jejich 45 zl.
Z toho sou na gr[untě] 86 škodovali 4 zl a ostatek se jim takto nachází:
Dluhu za JM Pánem 20 zl 28 gr 4 den.
Na gruntě n[ebožtíka] Matouše Hříbka 54 zl 15 gr.
Dluhu na Urbanovi Domanském 25 zl.
Na Janovi Liškovi na místě Jana Švirgy za statek převzatý
5 zl. [Summa] 105 zl 13 gr 4 den.
A tak se nachází spravedlnosti sirotčí více o 64 zl 13 gr
4 den.
NB. Za pánem nachází se, že by mělo býti do letha 1623 na hotově 132 zl 11 ½ gr a nemůže bejti více přes 96 zl 1 gr
6 ½ den a tak by tu hned nadbíhalo 36 zl 9 gr 4 den.
Ostatek neví se jak nadbejvá, však lépe jest, než by se mělo nedostávati.
(vložený list 3a)
(První řádek textu odtržen.)
Dorota, manželka n[ebožtíka] Jana Mlynáře za vinohrad 5 zl. Ty jsou vydány Bětě na její díl.
Letha a dne ut s[upra] Jíra Záchvěj položil za vinohrad na místě Martina Sedalového a ty jsou vydány Bětě 3 zl.
Leta Páně 1638 za fojta Jana Synkového Martin Záchvěj položil na místě neboštíka Jana Mlynáře za vinohrad 1 zl. Ty jsou vydány Bětě na díl její.
Leta a dne ut s[upra] za fojta Jana Synkového na místě Martina Sedalového Jíra Záchvěj položil a ty jsou vydány Bětě na díl její [odtrženo].
Leta a dne ut s[upra] za fojta Jana Synkového Martin Záchvěj položil za vinohrad [ve] Fryzácích na místě Jana Mlynáře 2 zl. Ty přijal Jura Sopoušek do Kněžduba.

(Poznámka po straně)
Martin Záchvěj má doplácet na svůj vinohrad 17 zl 7 ½ gr.
Jura Záchvěj ná doplácet na svůj vinohrad 12 zl 3 ½ gr.