Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 S[irotci] n[ebožtíka] Michala Nedoťalového

f 150a

Letha 1598 tento statek sepsán, kteréhož se našlo zejména toto, a rozdělen jest podli poručenství n[ebožtíka] Michala Nedoťalového takto:
Čtvrt achtele vinohradu v Husí hoře náleží podli kšaftu Janovi, synu n[ebožtíka] Martina Nedoťalového, strýci jeho, a jest zaplacený. Toho vinohradu užívati má Vaněk Zálešák, strýčený bratr jeho, až do zrostu téhož s[irotka]. A jestliže by se co za něj doplatiti zuostávalo, aby Vaněk Zálešák z oužitku doplatil. Jestliže by pak ten sirotek nedojdouc let svých zemřel, aby takový vinohrad na Vaňka Zálešáka připadl.
Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích, který jest prodán obci radějovské za 60 zl. Závdanku dáti mají 8 zl a platiti od letha 99 po 4 zl. Ta summa podli kšaftu n[ebožtíka] Michala Nedoťalového těmto náleží zejména:
Dorotě, sestře Michalové 2 zl dáno.
Johance, dceři její 11 zl 18 gr.
Dítkám Sovkovým od Anny, sestry Michalové splozeným 46 zl
12 gr dáno.
Summa 60 zl.
A mimo to zuostává peněz utržených za víno mimo splacení dluhuov v truhlici sirotčí 5 zl 27 gr.
Z těch 46 zl dítkám Sovkovým náležitých dělíc na 3 díly, přijde každýmu po 15 zl 14 gr.
f 150b
Příjem a vydání:
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od obce závd[anku] za vinohrad a peněz ročních 12 zl. Z toho dáno podli kšaftu Dorotě, sestře Michalové, ostatek 2 zl, Johance, dceři Dorotiné 1 R 6 gr, dítkám od Anny, sestry Michalové splozeným, které přijal Jíra Sovka, dáno 4 zl 24 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od obce za vinohrad v Gruntích 4 zl. Markytě, dceři Sovkové, dáno na díl její 8 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od obce radějovské za vinohrad v Gruntích 2 zl. Ty sou vydány Markytě, dceři Sovkové, na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od obce radějovské za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Jakož byl prodán vinohrad v Gruntích těchto sirotků obci radějovské, na kterýž nětco vyplnili a dopláceti měli dítkám Jíry Sovkového, to všeckno což zaplatili na tom vinohradě spúští a dítky Jíry Sovkového zemrouc, na něho připadlo. Ten vinohrad obec radějovská Jírovi Sovkovi pustili, toliko aby za něj doplatil Johance, dceři Dorotinej, jakž napřed psáno,
10 zl 12 gr, placením od letha 1610 podle ourody po 1 zl. Rukojmě Jíra Kocman, Václav Michalů S.R.S A N.

Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry Sovky za ten vinohrad v Gruntích za 5 let 5 zl. Ty přijal Jan Menšík, muž Johančin, na díl.
Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Sovky za vinohrad přijato peněz ročních 1 zl. Ten jest vydán Janovi Menšíkovi na díl Johančin.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry Sovky za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Janovi Menšíkovi na díl Johanky.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry Sovky za vinohrad ostatních 3 zl 12 gr. Ty sou vydané Janovi Menšíkovi na díl Johanky.