Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 S[irotek] n[ebožtíka] Mikuláše Kozla

f 131

Jest jedna, Dorota a Barbora mateř její druhá.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na podsedku Martina Zajíčka 23 zl. Ty jim jíti mají od leta [15]96 po 1 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Šumbercích zaplaceného, který drží Martin Václava Křižano[vého] 9 zl. Kterýžto vinohrad Václav Křižanových koupil a na něj 8 zl závdanku položil.
Z nich vydáno Mackovi Skořupovi pastorku 6 zl.
Za obile panské dáno 21 gr.
Barboře mateři její na díl dáno 1 zl 23 gr.
Abrahama Holomka strejce dáno 1 zl.
Více ona přijala na díl svůj 1 krávu ve 4 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Pomykalce 10 zl k placení od letha [15]96 po 1 zl.
Matka nahoře psaná prodala na tej Pomykalce Šustalovi, držiteli téhož vinohradu, 5 zl. A tak týž Šustal doplatiti má po 15 gr.

Leta [15]97 přijato za podsedek 1 zl.
Téhož leta přijato od Martina Václava Křižanových za vinohrad 3 zl.
A od Jíry Šustala za Pomykalku 1 zl.
Z toho dáno Barboře mateři na díl její 2 zl.
Letha 1598 přijato za podsedek od Martina Zajíčka 1 zl.
Též přijato od Martina Václava Křižanového za vinohrad
3 zl. Ty sou vydány Barboře mateři na díl její.
Více vydáno Barboře z hotových peněz z dílu Doroty, dcery její zemřelé, 4 zl.
Barbora mateř toho s[irotka] prodala spravedlnosti své, což jí po Dorotě, dceři její zemřelé, kteráž na ni připadla, náleželo, Martinovi Zajíčkovi za hotových 2 zl, totiž 17 zl.
f 131
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jíry Šoustala za Pomykalku lonských a letoších 1 zl.
Od Martina Václava Křižanového přijato za vinohrad za Šumbergk 3 zl. Z toho vzal Macek Škeřupů podli náležitosti a nápadu po s[irotku] zemřelém 1 zl 15 gr.
Barbora též přijala 1 zl 15 gr.
Jakož náleželo Barboře, mateři toho sirotka, na vinohradě Pomykalce 3 zl, ty jest prodala Jírovi Šoustalovýmu za hotových 11 gr. A tak ona tu nic nemá.
Též prodala Martinovi Václava Křižanového na vinohradě v Šumberku, což jí náleželo 20 zl. A tak ona na tom vinohradě nic nemá.

Letha 1600 v pátek po neděli Smrtné jakož náleželo Matějovi Škeřupovýmu po s[irotku] zemřelém podli nápadu na vinohradě v Šumberku na Martinovi Václava Křižanového 23 zl, takové peníze pustil týmuž Martinovi a Matěj Škeřupů je sobě na svém gruntě srazil, jakž o tom při gruntě 14 v registřích purkrecht[ních] doloženo jest. Stalo se v přítomnosti všech stran letha a dne ut s[upr]a.