Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Václava Němčanského

f 513a

Letha 1592 koupil jest Václav vejš psaný grunth z půl lánem roli za 50 zl, na kderejž jest vyplnil závdanku, též peněz purgkrechtních i s tím, což skoupil, 39 zl. A ještě dopláceti zůstává letha [15]94 při Vánocích po 1 zl – 11 zl, ty náleží sirot[kům] nebož[tíka] Tomka Matule. Rukojmě za zaplacení a opravu toho gruntu zejména tito: Blažek Jírů, Jan Jírů, Matěj Vaňka Prchlíkova, Martin Outerků a Vítek Vyšehleď S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Němčanský za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]95 položil Václav půl peněz za podsedek svůj 15 gr.
Letha [15]96 položil Václav Němců za grunth peněz purgkrechtních 1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Václav Němčanský 1 zl.
Leta [15]98 položil Václav Němčanský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Němčanský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomky Matule 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Václav Němčanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl.
f 513b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Němčanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Němčanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Němčanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Němčanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Němčanský za grunt ostatních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Václav Němčanský prodal grunt svůj s půl lánem roli a loukami k němu přináležejícími Valentovi Halíčkovi za summu 50 zl. Závdanku dal totiž Němčanskému 5 zl a platiti má po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Šmůl, Staněk Brněnský, Jan Blatnický a Matěj Krhlů SRN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Valenta Halíček za g[runt] Václavovi Němčanskému 3 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého Valenta Halíček položil za grunt Václavovi Němčanskému 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Valenta Halíček položil za grunt Václavovi Němčanskému 3 zl.

Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového Valenta Halíček položil za grunt Václavovi Němčanskému 3 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Valenta Halíček položil za grunt peněz ročních Václavovi Němčanskému 2 zl.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Tomášovi Blažškovému za summu 40 zl, placení za túž svrchu psanou roli komu náležeti bude po 1 zl [po] vyjití tří let. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Matouš Kolesa, Mikuláš Čejkovský S.R.S.A N.

Pusté