Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Sirotci nebožštíka Jíry Švirgy

f 212a

Jest jich dvý, Jan a Kateřina. Ti jsou malí a při přátelích svých zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Jakuba Haže
12 zl. Na těch 12 zl položeno z téhož vinohradu 10 zl.
Z toho dáno, což nebožštík otec těch sirotků za obilí Mikulášovi Ševci dlužen zůstal 5 zl.
Více zaplaceno dluhu Holomkovi Židu do Strážnice 3 zl.
A na chování sirotkův dáno 2 zl.
A mimo to placení se ještě na sirotky nebožštíka Mikuláše Ševce za obilí dáti má 2 zl.
Více jim náleží na podsedku, kterýž Jan Mikuláše Javornického drží, 41 zl. Na to jest jim položeno od téhož Jana 5 zl.
Z nich vydáno, což nebožštík otec těch sirotků sobotních grošů zadržel 1 zl.
A ostatek v truhlici zůstává.

Letha [15]96 přijato od Jakuba Haža za vinohrad peněz 2 zl. A tak ten vinohrad doplacen.
f 212b
Letha 1598 dáno do peněz jinších sirotčích dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, jakž se z regime[nu] našlo 5 zl
4 gr. Ty se mají ze všech díluo[v] porážeti.

Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 26 gr. Ty sou dány obilím Janovi Hlaváčkovi po manželce jeho.