Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Tomáše Nechvalinského

f 455a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 46 nadepsaný Tomáš koupil podsedek svuoj od Jíry Benešova za 50 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 13 R a tak ještě od letha [15]93 dopláceti zůstává
37 R. Na to jest za rok [15]94 zadržel 5 R.
Ta všecka summa náleží sirot[kům] ne[božtíka] Jiříka Bilinskýho.
Rukojmě Melichar Forman a Vaněk Kula S.R.S.A.N.

Letha [15]94 Tomáš vejš psaný položil peněz zadržalejch
5 R.
Letha [15]95 položil Tomáš za grunth svůj úeněz purgkrechtních 3 R.
Letha 1596 položil Tomáš za grunth peněz purgkrechtních
3 R.
Leta [15]97 položil Tomáš Nechvalinský za grunt peněz purgkrechtních 3 R.
Leta 1598 položil Tomáš Nechvalinský za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 455b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil Tomáš Nechvalinský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinskýho 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tomáš Nechvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského položil 2 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Tomáš Nechvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Thomáš Nechvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 2 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš Nechvalinský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 3 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel Paška prodal podsedek svůj slove Vlkovský Jakubovi Chendobovi za summu 40 R. Závdanku dáti má 19 R, při odevzdávce dal 12 R, o Vánocích má položiti 7 R, platiti má po 1 R.
Rukojmě Tomášek Tesař a Daniel Štefek SRSN.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chendoba položil za gr[unt] peněz prvních 1 R.
Těch 7 R také jest vyplnil.

Leta 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chendoba položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského
1 R.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chendoba prodal ten podsedek svůj Martinovi Kociánovi jinak Štěrbovi za 39 R. Závdanku dal při odevzdávce 9 R, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Tomek Soška a Mikuláš Ořechovský SRSAN.
A jakož jest Jakubovi Chendobovi na tom gruntě, což jest vyplatil, náleželo 11 R, ty jest Martinovi Kociánovi pustil. A tak tu Jakub Chendoba nic nemá.
Téhož letha Martin Kocián položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 1 R.

Pusté